Pazartesi , 15 Ağustos 2022
Anasayfa » Genel » Bakan AkdaÄŸ iÅŸ adamlarına çağırdı

Bakan Akdağ iş adamlarına çağırdı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastaneleri kapsamındaki projelerin geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek, bütün iş adamlarını bu projelere katılmaya davet etti.

AkdaÄŸ, Tüm Sanayici ve Ä°ÅŸadamları DerneÄŸi’nin (TÃœMSÄ°AD) Kızılcahamam’daki Asya Termal Otel’de düzenlenen 6. genel istiÅŸare kurulu toplantısında yaptığı konuÅŸmada, ülkenin TÃœMSÄ°AD ve benzeri kuruluÅŸlara büyük ihtiyacı olduÄŸunu belirtti.

Hükümetlerin çok önemli görevleri bulunduÄŸunu ve bunlardan birinin de kurumların önünü açmak olduÄŸunu dile getiren AkdaÄŸ, ”Bunu nasıl yapacaksak, bunun usulleri ve metotlarını sizlerle birlikte keÅŸfedeceÄŸiz. Biz biliyoruz ki siz ne kadar güçlenirseniz bu ülke o kadar güçlenir. O nedenle biz sizin çalışmalarınıza katkı vereceÄŸiz” dedi.

AkdaÄŸ, KOBÄ°’lerin ülke için büyük önemi bulunduÄŸunu vurgulayarak, KOBÄ°’lerin K’larının kendi tabii süreci içinde O’lara çevrilmesi yani küçük ölçekli iÅŸletmeleri orta ölçekli iÅŸletmelere çevirmeleri gerektiÄŸini söyledi.

İşletmelere verilen teşviklere de değinen Akdağ, şöyle konuştu:

”Ben ÅŸuna inanıyorum. Küçük ölçekli iÅŸletmelerimiz, ortaklık kültürlerini geliÅŸtirdikçe, büyüdükçe, markalaÅŸtıkça biz 500 milyar dolarlık ihracatı ancak yakalayacağız. Bu kolay bir iÅŸ deÄŸil. Sadece bu toplantı salonlarında bir araya gelmek yetmez. Sizlerin içinizde de bir araya gelmeniz, ortaklıklar kurmanız, sermayelerinizi birleÅŸtirmeniz ve Türk insanının müteÅŸebbis gücünü mutlaka orta ve büyük iÅŸletmeler olarak ihracata yansıtmanız gerekiyor.”

AkdaÄŸ, Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer almayı hedeflerken, ülkenin saÄŸlık hedeflerinin de bulunduÄŸuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

”Dünya ülkelerinin saÄŸlık sistemi deÄŸerlendirilirken, ÅŸu anda böyle bir sistematik deÄŸerledirme yapılmıyor ama Dünya SaÄŸlık Örgütü bunun yapılacağına dair ipuçlarını ortaya koydu. Avrupa’da Talin ÅŸartı diye bir ÅŸarta imza koyduk. Ãœlkelerin saÄŸlık sistemlerinin performansları ölçülmeye baÅŸlandı. Türkiye’de Dünya SaÄŸlık Örgütüyle birlikte kendi sistemimizin performansını da ölçtürdük. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu önemli bir rapor olarak yayınlanacak. Sistematik bir ölçüme geçileceÄŸini düşünüyorum, tahmin ediyorum, bekliyorum dünya ülkelerinin saÄŸlık sistemleri açısından. Biz de önümüze 2023’te dünyanın en mükemmel saÄŸlık sistemlerinin içerisinde ilk 10’a girmeyi hedef koymuÅŸ bulunmaktayız.”

-Åžehir hastaneleri projeleri-

Åžehir hastaneleri projelerine de deÄŸinen AkdaÄŸ, Kayseri ve Ankara’daki yapılacak projelerin ihalelerinin tamamlanmak üzere olduÄŸunu kaydetti.

AkdaÄŸ, Ä°stanbul Ä°kitelli’de büyük bir kampüsün ihalesini yakın zamanda bitireceklerini açıklayarak, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın tüm bu yatırımlarda büyük emeÄŸi bulunduÄŸunu, kendisine şükranlarını sunduÄŸunu söyledi.

Bakan Akdağ, şöyle devam etti:

”Bu kampüslerle ve hükümetin saÄŸlık meselesine verdiÄŸi büyük önemle 2015’in sonuna kadar Türkiye’de ihtiyaç olan bütün saÄŸlık binalarını yenilemiÅŸ olacağız. Avrupa’dan gelen deÄŸerli dostumuza ÅŸunu ÅŸimdiden müjdeleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti, 2015 yılının sonunda Avrupa’nın en mükemmel saÄŸlık binalarına sahip olmuÅŸ olacak.

Pek çok projeyi ÅŸu an TOKÄ° ile birlikte inÅŸa ediyoruz. Ä°nÅŸaat halinde çok sayıda hastanemiz var. Öte yandan kamu özel ortaklığı denilen yeni bir yöntemle özel finansman projeleriyle finansmanı da hükümetin üzerine yük etmemek kaydıyla çok önemli projeler gerçekleÅŸtiriyoruz. Åžehir hastanelerinin önemli bir bölümünü bu projelerle gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Kamu özel ortaklığı yöntemiyle 2015’in sonuna kadar 40 bin yeni hastane yatağı yapmış olacağız. Bunun 10 bininin ihalesini tamamladık, tamamlamak üzereyiz. 2012 yılında geriye kalan 30 bininin de ihalesini inÅŸallah tamamlayacağız. Ä°ÅŸte buradaki topluluÄŸu, hepinizi bu projelere davet ediyoruz. Çünkü bu projeler sadece bir firmanın projesi deÄŸil, bu ÅŸehir hastanesi projesi kamu özel ortaklığıyla yapılan projeler, bir konsorsiyum ÅŸeklinde yükleyicilerin bir araya gelerek, ortaya koyacağı projeler. Ä°nÅŸaat, tıbbı cihaz, hizmetle ilgili temizlik, yemek, güvenlik, bilgi iÅŸlem firmalarıyla ilgili hizmetler. Bütün bu projeler, finansmanla ilgili firmaların bir araya gelmesiyle ÅŸekilleniyor. Dolayısıyla bütün iÅŸ adamlarımızı bu projelere davet ediyorum. Bu projelerin geleceÄŸi son derece parlak. Belki de bu projelere ilgi göstermeyen uzaktan seyreden iÅŸ adamlarımız bir müddet sonra ‘Neden bu projelerin daha yakınına gelmedim?’ diye düşünecekler. Onu da buradan ÅŸimdiden söylemek istiyorum.”

-Sağlık serbest bölgeleri-

SaÄŸlık Bakanlığı olarak Kanun Hükmünde Kararname ile saÄŸlık serbest bölgeleri kurulmasına karar verdiklerini anlatan AkdaÄŸ, ”Åžimdi de bu saÄŸlık serbest bölgelerinin geliÅŸtirilmesiyle ilgili bakanlıklarımızla, Ekonomi Bakanlığımızla buralarda ne gibi teÅŸvikler verebiliriz, buralarda yatırımı özendirmek ve üretim oluÅŸturmak için neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Kısa sürede mükemmel bir noktaya geleceÄŸimize ve bu noktayı da sizlere takdim edebileceÄŸimizi ümit ediyorum, buna inanıyorum” diye konuÅŸtu.

AkdaÄŸ, saÄŸlık turizminin Türkiye’nin en önemli iÅŸ alanlarından birisi olduÄŸunu söyledi. Türkiye’nin, saÄŸlık hizmetlerini hem ucuza hem de çok kaliteli olarak verilebilen bir ülke haline geldiÄŸine iÅŸaret eden AkdaÄŸ, eskiden Türk halkının yurt dışına saÄŸlık hizmeti almaya gittiÄŸini, artık bunun istisna haline geldiÄŸini ve hatta saÄŸlık hizmeti için yurt dışından Türkiye’ye gelindiÄŸini anlattı.

Bakan AkdaÄŸ, geçen yıl çok saÄŸlıklı bir rakam elde edememekle birlikte 100 binlerle ifade edilebilen sayıda insanın Türkiye’ye tedavi için geldiÄŸini dile getirdi.

Ağız, diÅŸ saÄŸlığı, göz, ortopedi ve kalp ameliyatları için OrtadoÄŸu’dan, Afrika’dan, Orta Asya’dan belki de en önemlisi Avrupa’dan Türkiye’ye hizmet almaya gelen olduÄŸunu vurgulayan AkdaÄŸ, Türkiye’de özel sektörün yurt dışında hastanecilik hizmeti veren firmalarla ortak olmaya baÅŸladıklarını bildirdi.

AkdaÄŸ, yurt dışından firmaların borsada Türkiye’deki saÄŸlık özel sektör firmalarındaki hisselere çok büyük alaka göstermeye baÅŸladıklarına da dikkati çekerek, şöyle konuÅŸtu:

”Bunun bir anlamı var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de saÄŸlık turizmi çok ciddi ölçüde artacak. Bunu bazen yanlış algılayanlar da var. SaÄŸlık turizmini bildiÄŸimiz kaplıca turizmi gibi algılamamak lazım. DoÄŸrudan hastaların gelerek, tedavi olmalarına saÄŸlık turizmi diyoruz aslında. Önümüzdeki yıllarda Türkiye bu alanda çok büyük bir atak gösterecek. Bunu biliyoruz.”

Yurt dışından gelen yabancı uyruklu doktor ve hemÅŸirelerin Türkiye’de çalışmasına izin verildiÄŸini anımsatan AkdaÄŸ, ”Artık yurt dışından gelecek doktor ve hemÅŸireler Türkiye’de çalışabilecek. Siz deÄŸerli müteÅŸebbislerimizi bu konuda yatırım yapmaya, yatırım yapanları da ortaklığa teÅŸvik etmek istiyoruz” dedi.

Toplantıya, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

AA

Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.