Cumartesi , 13 Nisan 2024

Başhekimlik ve başhemşirelik kalkıyor

14 şehirde kurulacak Kamu Hastaneler Birliği ile birlikte hastanelerde alıştığımız uygulamalar değişecek. Başhekimlik ve başhemşirelik ise kaldırılacak.

Serdar Alakuş’un haberi

Sağlık Bakanlığı, pilot illerde kurulacak Kamu Hastane Birlikleri’yle birlikte, hastane yapısında da yeni düzenlemeleri hayata geçirecek. Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulmasının ardından başhemşire, baştabip gibi unvanlar tarih olacak. Yeni sistemle birlikte hastanelerin yönetim yapıları da sil baştan değiştirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun pilot olarak belirlediği, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 14 ilde kurulacak Kamu Hastane Birlikleri’nin (KHB) teşkilat yapılanması yeni bir döneme kapı aralayacak. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay erişilebilir, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla kurulacak KHB ile sağlık hizmetleri de eğitim sistemi gibi sıfırdan yapılandırılacak.

İŞ YÜKÜ ARTACAK

KHB, illerdeki hastanelerin birleştirilmesiyle oluşacak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilecek. Hastanedeki müdürlüklerin sayısı da dörde kadar artırılabilecek. Buna göre küçük bir ilde hastaneler birliğinin genel sekterlik görevi ile idari ve mali hizmetler başkanlığı görevleri tek kişiye verilebilecek. Yine hastane yöneticisi ile başhekimlik görevleri de küçük ildeki birliklerde aynı kişiye verilebilecek. Benzer biçimde TKHK tarafından tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla, ihtiyaçlar ölçeğinde KHB genel sekreteri tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları da kurulabilecek. KHB’nin idari yapısı Genel Sekreterlik ve Hastane Yöneticiliği olmak üzere iki ayrı birimden oluşacak.

GENEL SEKRETERE EMANET

Genel sekreterlik, birliğin en üst karar ve yürütme organı olarak kurulacak. Birliğin yönetiminden genel sekreter sorumlu olacak. Birlik bünyesinde personel hareketleri de genel sekreter tarafından gerçekleştirilecek. Bu düzenlemeyle genel sekreter birlik bünyesinden bir personeli bir hastaneden başka bir hastaneye atayabilecek.

YENİ MÜDÜRLÜKLER HİZMETE GİRECEK

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile geleneksel hastane yönetimi uygulamasına son verilecek. Yeni düzenlemede KHB’ye bağlı hastaneler, hastane yöneticisi tarafından idare edilecek. KHB kurulmasıyla baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire kadrolarında bulunanların da bu görevleri sona erecek. Başhemşireler yeni sistemle birlikte Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam edecek. Yeni düzenlemeye göre hastane yöneticisine bağlı olarak, başhekimlik, idari ve mali işler müdürlüğü ve sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü kurulacak.

BUGÜN GAZETESİ

Bir yanıt yazın