Pazar , 21 Nisan 2024

Azerbaycan mezunu Doktorlara mahkeme yolu ile denklik fırsatı

MEZUN OLUP GELDİLER AMA DENKLİĞE TAKILDILAR

Mezun olup geldiler ama denkliğe takıldılar. Binlerce öğrenci denklik mağduru olduklarını söyleyerek, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Bu öğrenciler yurtdışı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geldiler. Ama bu kez de karşılarına denklik sorunu çıktı. YÖK’ten diploma denkliği almakta sorun yaşadıklarını anlatan öğrenciler Seviye Tespit Sınavı’nın (STS) ise yalnızca yılda bir kez yapılmasından da şikayetçi.

 

SADECE TIP FAKÜLTELERİ DE DEĞİL
(ELİMDE DENKLİK VERİLİR BELGESİ VAR)

Ben Simferopol (Kırım) Tavri Vernadsky Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Üniversiteye kayıt olmadan önce YÖK’ten tanındığına dair yazılı belge aldım, fakat mezun olmama son bir sene kala Rusya’nın Simferopol (kırımı) ilhakından dolayı YÖK denkliğimi vermiyor. Bu gerekçeyle denkliğimi alamamam adalet mi? Benden önceki dönemlerde bütün arkadaşlarım denkliğini aldı.

 

TÜRKİYE’DEKİLER DAHA AZ PUAN ALIYOR

2009 Ukrayna Kırım Devlet Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. Türkiye’den mezun olan arkadaşlarımız 45 puan alarak uzmanlık şansı elde ederken bizden dünyanın en zor sınavından 50 puan almamız istenerek, çalışabilmemiz için aşılamaz bir duvarı geçmemiz istendi. Doktor açığı var ve Suriyeliler işleme gerek duymadan çalışırken, bizim bunları yaşamamız haksızlık.

 

Bu ve benzer haberlerden sonra sizin için DoktorlarHaber.com olarak konu ile ilgilenen ve davaları kazanmış olan hukukçulara danıştık ve aldığımız yanıtları sizlerle paylaşıyoruz. 

 

“YÖK TARAFINDAN DENKLİK TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİ” KONUSUNU BİLİRKİŞİLERE DANIŞTIK

Azerbaycan Tıp Fakültesi’nden mezun olan bir müvekkilimiz adına YÖK aleyhine 2016 yılında açmış olduğumuz davada Ankara 9. İdare Mahkemesi; müvekkilin denklik talebinin reddine dair işlemi iptal etmiş ve denklik talebinin yeniden görüşülmesine karar vermiştir. Verilen karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından da onanarak 2017 yılında kesinleşmiştir.

Azerbaycan Tıp Fakültesinden mezun olan diğer bir müvekkilimizin denklik talebi de daha önce reddedilmiş müvekkil tarafından YÖK’e kazandığımız dava emsal gösterilerek yeniden başvuruda bulunulmuştur. Müvekkilin talebinin reddi üzerine 2018 yılı içerisinde yine YÖK aleyhine Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Davada tüm savunma aşamaları geçmiş olup duruşma günü beklenmektedir. En kısa sürede karar çıkması amaçlanmaktadır.

Azerbaycan Tıp Fakültesinden mezun olan başka bir müvekkilimize ise 2011 yılında STS sınavının 2. Aşamasında başarılı olması durumunda Tıp doktorluğu alanında denklik verileceği belirtilmesine ve müvekkilin bu sınava girip başarılı olmasına rağmen denkliği verilmemiştir. Bunun üzerine Ankara 14.İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz iptal davasında da tüm savunma aşamaları geçmiş olup yine duruşma günü beklenmektedir. Bu davada YÖK’ün yaptığı savunma; STS sınavı hakkı verilmesi işleminin sehven yani yanlışlıkla olduğu şeklindedir. Hiçbir şekilde hem bu davada hem de diğer davalarda YÖK tarafından hukuka ve hakkaniyete uygun bir savunma yapılamamaktadır. YÖK tarafından aynı üniversiteden, aynı dönemde ve aynı şartlarla mezun olan yüzlerce kişinin denklik talebi TIP DOKTORLUĞU olarak kabul edilmiştir. Bu kişilerden uzmanlığını almış olanlar bile mevcuttur. YÖK’ün aynı durumda olan kişilere farklı işlem yapması ANAYASAMIZA aykırıdır. Hazırlayacağımız bir dava dilekçesi ile alınamayan denklik hakkı kazanılabilecektir.

Açmış olduğumuz bu davalardan sonra YÖK, kendince yeni bir yola başvurmuştur. Bu da denklik taleplerini TIBBİ BİYOLOJİ diye tanımlanan bir alanda kabul etmek olmuştur. TIBBİ BİYOLOJİ alanının Türkiye’de hiçbir karşılığı yoktur. Tarafımıza başvuran talepçilere bu denklik kararına en kısa sürede, mümkünse hemen itiraz etmeleri ve kendilerine emsalleri gibi TIP DOKTORLUĞU alanında denklik verilmesini talep etmeleri yönünde tavsiyede bulunulmuştur. Bu itirazların YÖK tarafından reddedilmesi üzerine bu kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılacaktır. Yine yapılan bu itiraza yasal süre olan 60 gün içerisinde YÖK tarafından herhangi bir cevap verilmezse bu durum da kanun gereği zımni ret sayılacak ve 60 gün geçtikten sonraki 60 gün içerisinde dava açılacaktır.

Bu anlatılanlar sadece Azerbaycan Tıp Fakültesi’nden mezun olanlar için değil diğer yurt dışı üniversitelerden mezun olup da haklı denklik talepleri kabul edilmeyen herkes için geçerlidir.

Kanun hükmünde olan uluslararası antlaşmalara, Anayasaya, mevzuata ve hakkaniyete aykırı bir şekilde keyfiyete dayalı olarak verilen YÖK’ün ret kararlarının; sağduyulu, gördüğünü veren, tarafsız ve hakkaniyete inan Türk hakimleri tarafından iptal edileceğine karşı inancımız sonsuzdur.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

SOMUNCU HUKUK BÜROSU
Av. Yüksel Somuncu- Av. Bahar Kesici Somuncu

Bir yanıt yazın