Pazartesi , 20 Mayıs 2024

DOÇENTLİK KRİTERLERİ DEĞİŞTİ- 2016

doktor

2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartları. (31.12.2015)

Tablo 10 – Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Kod Bilim Alanı Koşul No
10000 TIP 101
1001 Acil Tıp 101
1002 Adli Tıp 101
1070 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 101
1004 Aile Hekimliği 101
1071 Algoloji 101
1005 Anatomi 101
1072 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 101
1073 Askeri Sağlık Hizmetleri 101
1074 Beyin ve Sinir Cerrahisi 101
1008 Biyofizik 101
1009 Biyoistatistik 101
1012 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 101
1012.16 Çocuk Acil 101
1012.17 Çocuk Endokrinolojisi 101
1012.18 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 101
1012.19 Çocuk Gastroenterolojisi 101
1012.20 Çocuk Genetik Hastalıkları 101
1012.21 Çocuk Göğüs Hastalıkları 101
1012.22 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 101
1012.23 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 101
1012.24 Çocuk Kardiyolojisi 101
1012.25 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 101
1012.26 Çocuk Nefrolojisi 101
1012.27 Çocuk Nörolojisi 101
1012.28 Çocuk Romatolojisi 101
1012.03 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 101
1012.29 Çocuk Yoğun Bakımı 101
1012.30 Neonatoloji 101
1011 Çocuk Cerrahisi 101
1075 Çocuk Ürolojisi 101
1076 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 101
1014 Deri ve Zührevi Hastalıkları 101
1077 El Cerrahisi 101
1016 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 101
1022 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 101
1023 Fizyoloji 101
1078 Genel Cerrahi 101
1078.01 Cerrahi Onkoloji 101
1078.02 Gastroenteroloji Cerrahisi 101
1078.03 Genel Cerrahi 101
1078.04 Harp Cerrahisi 101
1026 Göğüs Cerrahisi 101
1027 Göğüs Hastalıkları 101
1028 Göz Hastalıkları 101
1079 Halk Sağlığı 101
1030 Hava ve Uzay Hekimliği 101
1033 Histoloji ve Embriyoloji 101
1034 İç Hastalıkları 101
1034.12 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 101
1034.13 Gastroenteroloji 101
1034.14 Geriatri 101
1034.15 Hematoloji 101
1034.07 İç Hastalıkları 101
1034.16 Nefroloji 101
1034.17 Tıbbi Onkoloji 101
1080 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 101
1081 İş ve Meslek Hastalıkları 101
1082 Kadın Hastalıkları ve Doğum 101
1082.01 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 101
1082.02 Kadın Hastalıkları ve Doğum 101
1082.03 Perinatoloji 101
1036 Kalp ve Damar Cerrahisi 101
1037 Kardiyoloji 101
1083 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 101
1040 Nöroloji 101
1042 Nükleer Tıp 101
1046 Ortopedi ve Travmatoloji 101
1084 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 101
1052 Radyasyon Onkolojisi 101
1085 Radyoloji 101
1086 Romatoloji 101
1087 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 101
1087.01 Askeri Psikiyatri 101
1087.02 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 101
1054 Spor Hekimliği 101
1088 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 101
1089 Temel İmmünoloji 101
1090 Tıbbi Biyokimya 101
1091 Tıbbi Biyoloji 101
1057 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 101
1092 Tıbbi Farmakoloji 101
1066 Tıbbi Genetik 101
1039 Tıbbi Mikrobiyoloji 101
1039.01 Bakteriyoloji 101
1039.08 Tıbbi Mikoloji 101
1039.09 Tıbbi Mikrobiyoloji 101
1039.10 Tıbbi Parazitoloji 101
1039.11 Tıbbi Viroloji 101
1058 Tıbbi Patoloji 101
1056 Tıp Eğitimi 101
1059 Tıp Tarihi ve Etik 101
1060 Üroloji 101
1093 Yoğun Bakım 101
10101 DİŞ HEKİMLİĞİ 101
10101.01 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 101
10101.02 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 101
10101.03 Çocuk Diş Hekimliği 101
10101.04 Endodonti 101
10101.05 Ortodonti 101
10101.06 Periodontoloji 101
10101.07 Protetik Diş Tedavisi 101
10101.08 Restoratif Diş Tedavisi 101
10102 VETERİNER HEKİMLİK 101
10102.01 Dölerme ve Suni Tohumlama 101
10102.02 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 101
10102.03 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 101
10102.04 Veterinerlik Anatomisi 101
10102.05 Veterinerlik Biyokimyası 101
10102.06 Veterinerlik Cerrahisi 101
10102.07 Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 101
10102.08 Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 101
10102.09 Veterinerlik Fizyolojisi 101
10102.10 Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 101
10102.11 Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik 101
10102.12 Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi 101
10102.13 Veterinerlik İç Hastalıkları 101
10102.14 Veterinerlik Mikrobiyolojisi 101
10102.15 Veterinerlik Parazitolojisi 101
10102.16 Veterinerlik Patolojisi 101
10102.17 Veterinerlik Virolojisi 101
10102.18 Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik 101
10103 ECZACILIK 101
10103.01 Eczacılık İşletmeciliği 101
10103.02 Farmakognozi ve Farmasotik Botanik 101
10103.03 Farmakoloji 101
10103.04 Farmasotik Biyoteknoloji 101
10103.05 Farmasotik Kimya 101
10103.06 Farmasotik Teknoloji 101
10103.07 Farmasotik Toksikoloji 101
10103.08 Klinik Eczacılık 101
1032 HEMŞİRELİK 101
1032.01 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 101
1032.08 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 101
1032.02 Dahili Hastalıklar Hemşireliği 101
1032.03 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 101
1032.05 Halk Sağlığı Hemşireliği 101
1032.09 Hemşirelik Eğitimi 101
1032.06 Hemşirelik Esasları ve Yönetimi 101
1032.07 Psikiyatri Hemşireliği 101
10104 EBELİK 101
10104.01 Ebelik 101
10105 ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ 101
10105.01 Beslenme ve Diyetetik 101
10105.02 Dil ve Konuşma Terapisi 101
10105.03 Ergoterapi 101
10105.04 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 101
10105.05 Odyoloji 101
10105.06 Sinirbilimi 101
10105.07 Toksikoloji 101
10106 SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER 101
10106.01 Sağlık Ekonomisi 101
10106.02 Sağlık Fiziği 101
10106.03 Sağlık Yönetimi 101
Koşul No Başvuru Şartları Puan
101 Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir.  Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8′ ini, ikinci yazar 0.5′ ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.

1.  Uluslararası Makale
Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili  lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği  hariç) tam araştırma makaleleri
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi 20
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 10
c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu 5
Bu maddenin 1a kapsamında  başlıca yazar olarak en az 20 puan almak kaydıyla 1a maddesinden en az 40 puan almak zorunludur.
2. Ulusal Makale
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve  adayın hazırladığı lisansüstü  veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 8
Bu madde kapsamında en az 8 puan alınmalıdır.
3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 10
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5
c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 5
d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 3
Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınmalıdır.
4. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
a) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap 15
 b) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap editörlüğü 10
c)Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı 10
d)  Tanınmış ulusal  yayınevleri tarafından  yayınlanmış kitap 10
5. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
a) Uluslararası patent 20
b) Ulusal patent 10
Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.
6. Atıflar
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1
Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.
7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı
Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları
a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık 4
b) Yüksek lisans 2
Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
8. Bilimsel Araştırma Projeleri
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 15
b) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10
c) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak 8
d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak 6
9. Bilimsel Toplantı
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 3
b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 2
Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.
10. Eğitim–Öğretim Faaliyetleri
Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra  yüzyüze ortamlarda verilmiş ders
a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi 3
b) Bir dönem önlisans veya lisans  dersi 1
Bu maddeden en az 2 puan  almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.
1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM         : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı
2. Tanımlar:
Başlıca Yazar:Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
a) Tek yazarlı makale
b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).

Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış yayınevi.

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir.

Bir yanıt yazın