Pazar , 14 Temmuz 2024
Son Dakika

Mahkeme ÖSYM’nin sorularını yine iptal etti!!!

mahkeme2

DUYURU
(06 Kasım 2015)

2015-DUS ve  2015-STS Diş Hekimliği  Sınav Sonuçlarının Açıklanması

20/09/2015 tarihinde uygulanan 2015-DUS Sınavının Klinik Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 28, 69,75.sorular ile aynı sorulardan oluşan 2015-STS Diş Hekimliği  Sınavının Klinik Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 69. ve 75. soruların iptali ve yürütmenin durdurulması ile puanların yeniden değerlendirilmesi talebiyle açılan dava sonucu yapılan yargılamada Ankara 13. İdare Mahkemesince alınan 28/10/2015 tarihli karar neticesinde;

davaya konu Temel Soru Kitapçığı  28 ve 69. soruların ÖSYM Yönetim Kurulunun 09/10/2015 tarihli kararı ile iptal edildiği görüldüğünden davanın bu sorular bakımından konusuz kaldığı, 75. soru yönünden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda soruda bilimsel bir hata bulunmadığı sonucuna varılarak 28. ve 69. sorular yönünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 75. soru yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

28.

I. Benzodiazepin grubu sedasyon ilacıdır.

II. Retrograd amnezi oluşturma özelliği vardır.

III. Gebelerde kullanılmamalıdır. Bir sedasyon maddesi olan midazolam ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

 

69.

I. Sarsılma

II. İntrüziv lüksasyon

III. Ektrüziv lüksasyon

IV. Sublüksasyon

V. Lateral lüksasyon

Yukarıdaki lüksasyon yaralanmalarının şiddetinin en azdan en yoğuna doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I – IV – II – V – III

B) I – IV – III – V – II

C) I – IV – V – III – II

D) IV – I – III – V – II

E) IV – I – V – III – II

 

 

 

Bir yanıt yazın