Pazar , 21 Nisan 2024

Dava sonuçlandı! ÖSYM Yine kaybetti! ve işte 2015 DUS Sonuçları

osym

DUYURU
(06 Kasım 2015)

2015-DUS ve  2015-STS Diş Hekimliği  Sınav Sonuçlarının Açıklanması

20/09/2015 tarihinde uygulanan 2015-DUS Sınavının Klinik Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 28, 69,75.sorular ile aynı sorulardan oluşan 2015-STS Diş Hekimliği  Sınavının Klinik Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 69. ve 75. soruların iptali ve yürütmenin durdurulması ile puanların yeniden değerlendirilmesi talebiyle açılan dava sonucu yapılan yargılamada Ankara 13. İdare Mahkemesince alınan 28/10/2015 tarihli karar neticesinde;

davaya konu Temel Soru Kitapçığı  28 ve 69. soruların ÖSYM Yönetim Kurulunun 09/10/2015 tarihli kararı ile iptal edildiği görüldüğünden davanın bu sorular bakımından konusuz kaldığı, 75. soru yönünden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda soruda bilimsel bir hata bulunmadığı sonucuna varılarak 28. ve 69. sorular yönünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 75. soru yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

2015-DUS ve 2015-STS Diş Hekimliği değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup sınav sonuçları 06 Kasım 2015 tarihinde saat 17:00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin Sayısal Bilgiler ve Temel Soru Kitapçığı ekte verilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                ÖSYM BAŞKANLIĞI

2015-DUS Sınav Sonuçları
2015-STS DİŞ Hekimliği Sınav Sonuçları
2015-DUS Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2015-STS Diş Hekimliği Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2015-DUS Temel Soru Kitapçığı
 

Bir yanıt yazın