Pazar , 14 Nisan 2024

ÖSYM BU KEZ DOKTORLARA ÖYLE BİR PARDON DEDİ Kİ? BENZERİ HİÇ OLMAMIŞTI!

ÖSYMSAKANDALLARI

Tıp dünyası her yıl hatalı sorularla gündeme gelen TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) geçtiğimiz günlerde yeniden hesaplama ve sil baştan yapılacak tercihlerle gündeme gelmişti. 13 Nisan 2014’te yapılan ve yaklaşık 8 bin doktorun girdiği 2014-TUS İlkbahar Dönemi Sınavı bazı adayların Temel Bilimler Testi’nde farmakolojiye ilişkin sorulan 104’üncü soruyu hatalı bularak dava açmıştı. Ankara 16. İdare Mahkemesi ise bilirkişi raporları ışığında 21 Ağustos 2015’te sınavla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bunun neticesinde Doktorlar 9-14 Ekim tarihleri arasında yeni tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden tekrar yapmıştı.

DAHA HATA SONRASI DÜZELTME SONUCU AÇIKLANMADAN ÖSYM YENİDEN PARDON DEDİ! 

9-14 Ekim tarihleri arasında yeni tercihlerini yapan 8 bin doktor henüz sonuçları açıklanmadan şimdi ise Tus ile aynı sorulardan oluşan 2014 STS Tıp Doktorluğu İlkbahar Dönemi sınavı neticesinde açılan davada 2 soru daha (Klinik Tıp Bilimleri Testinin Temel Soru Kitapçığında yer alan 87 ve 109. Sorular da) ÖSYM Başkanlığına 20 Ekim 2015 tarihinde tebellüğ edilen Ankara 9. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda iptal edilmiş olup ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların cevap kâğıtları bu sorular doğru cevaplanmış kabul edilerek yeniden değerlendirilmiştir.

Nisan 2014 TUS’un da 8 Bin adayın sonucu 3. kez yeniden hesaplanmıştır! ve yeniden tercih yapılacaktır!

ÖSYM’den yapılan açıklamada yaklaşık 1.5 yıl önce yerleşerek görev yapan doktorlar istedikleri takdirde görevlerine devam edebilecekler. İsteyen doktor ise tercihini güncelleyerek başka bir hastane ya da bölüme geçebilecek. Ayrıca daha önce tercih yapmamış adaylar ile bir yere yerleşemeyen pratisyen hekimlere de tekrar tercih yapma hakkı tanındı.

2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. kez Yerleştirme için işlemler aşağıdaki belirtildiği şekilde yürütülecektir: 

Tercihlerin yapılması:

1) 2014-TUS İlkbahar Dönemi Sınavının yeniden değerlendirmesi sonucu oluşan sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkı bulunan tüm adayların tercih işlemi yapabilmeleri için tercih sistemi, 3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında adayların erişimine açılacaktır. Tercih işlemi 3 Kasım 2015 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

2) Tercih işlemlerinde tercih sisteminde kullanılacak kontenjan ve koşul tabloları ile yerleştirme kuralları, 2014-TUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme işlemleri ile aynı olacaktır.

3) Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanan adaylardan isteyenler, bu yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4) 2014-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylar (bir kuruma yerleşmiş olsalar da) istedikleri takdirde ilk yerleştirmede yapmış oldukları tercihlerini 3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında güncelleyebileceklerdir.

5) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında tercih yapan adaylar da istedikleri takdirde 3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

6) 2014-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirme işlemlerinde tercih hakkı olup ilgili dönemde tercih yapmamış adaylar da bu yerleştirme için 3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

Yerleştirme işlemi:

1) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme işlemi için;

a) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan tercihler,

b) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılan tercihler,

c) 2014-TUS İlkbahar Dönemi ilk yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylardan, 9-14 Ekim 2015 tarihleri ile 3 – 9 Kasım 2015 tarihleriarasında tercih yapmayan veya tercihlerini güncellemeyenlerin 2014-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirmelerine ilişkin yapmış oldukları ilk tercihleri,

d) İlk yerleştirme için tercih yapmayan 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında tercih yapan adaylardan 3 – 9 Kasım 2015tarihleriarasında tercihlerini güncellemeyenlerin, 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında yaptıkları tercihleri,

e) Hem ilk yerleştirme için tercih yapan hem de 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 9-14 Ekim 2015 tarihlerinde tercih yapan adaylardan son tercih süresinde (3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılan) tercih yapmayanların9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında yaptıkları tercihleri,

f) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. yerleştirme işlemi için verilen tercih sürelerinde birden fazla tercih süresinde tercih işlemi yapan adaylardan en son yaptıkları tercihleri (Bu durumdaki adayların önceki tercih sürelerinde/dönemlerinde yapmış oldukları diğer tercihleri işleme alınmayacaktır.)

işleme alınacaktır.

2) Yerleştirme işlemi, 2014-TUS İlkbahar Dönemi kılavuzlarında yer alan temel ilke ve kurallar doğrultusunda adayların tercihleri, kontenjan ve koşullar dikkate alınarak yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması:

1) Yerleştirme sonuçları, 9-14 Ekim 2015 ve/veya 3 – 9 Kasım 2015 tarihleri arasında bu yerleştirme için tercih yapan ve/veya tercihlerini güncelleyen adaylar için açılacaktır. Bu yerleştirme için verilen sürelerde yeni tercih bildiriminde bulunmayan, tercihlerini güncellemeyen adaylara yerleştirme sonuçları açıklanmayacak ve bu adaylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonuçları yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak, ilgili kurumlara ise Merkezimiz tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Yerleşen adaylardan isteyenler, sonuçlar açıklandıktan bir gün sonra başlamak üzere 10 iş günü içerisinde yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmayan adaylar, bu yerleştirme sonucundan yararlanamayacaklardır.

3) Bu yerleştirmede yerleşsin veya yerleşmesin ilk yerleştirmede yerleştirilmiş adaylardan yerleştirildikleri ilk kurumda kalmak isteyenler, uzmanlık eğitimlerine bu kurumda devam edebileceklerdir.

4) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme ile yerleştirildiği kontenjanda eğitime başlayan adaylar, önceki yerleştirilmelerine ait haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylar, daha önce yerleştirilmiş olduğu kontenjandaki eğitimine geri dönemez.

5) Mahkeme kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileri bir tarihte verilecek aksi/farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirme sonuçları (sınav sonuçları da dâhil), adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecektir.

6) Kılavuzdaki mevcut kontenjanlara 3. Yerleştirme sonucu ortaya çıkabilecek ilave kadro ihtiyaçları, ilgili kurumlar tarafından karşılanacaktır.

3.Kez hesaplanan 2014-TUS İlkbahar Dönemi sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayın
2014-TUS İlkbahar Dönemi Tercih Kılavuzu

Bir yanıt yazın