Pazar , 14 Nisan 2024

ÖSYM: ” Sınav soruları ve cevaplarını yayımlamayacağız!”

osym_618651118

 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesinin 4 Nisan 2014 tarihli ve 2013/114 E. 2014/22 K. sayılı “12.7.2013 günlü kararı ile “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 33. maddesiyle, 4982 sayılı Kanun’un 2. maddesine eklenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır” şeklindeki fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptali, kararın Resmi Gazete’ de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulması” kararı verilmişti
 
ÖSYM’ye soruların yayınlanmasını isteyen bir adaya gelen mesaj herkesi şaşırttı. ÖSYM bu yazısına göre Anayasa mahkemesinin kararına rağmen soruları açıklamayacağını ifade etti.
İşte o yazı:
İlgi:23.12.2014 tarih ve 120665 sayılı ÖSYM Bilgi Edinme başvurunuz.
Başkanlığımıza yapmış olduğunuz ilgi başvurunuz incelenmiştir.
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesinin 4 Nisan 2014 tarihli ve 2013/114 E. 2014/22 K. sayılı “12.7.2013 günlü kararı ile “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 33. maddesiyle, 4982 sayılı Kanun’un 2. maddesine eklenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır” şeklindeki fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptali, kararın Resmi Gazete’ de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulması” kararı verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi kararı soruların açıklanmasını zorunlu kılan bir karar olmayıp Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi verme ile ilgilidir. Soruların açıklanmaması uygulamasının dayanağı, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı vermiş olduğu düzenleme değil 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ikinci fıkrasında yer alan “sorular ve cevapların, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabileceği” hükmüdür.Bu düzenleme de bir Kanun maddesidir.Dolayısıyla sınavlarda sorulan soruların ve cevapların internet sitemizden yayımlanmaması uygulamasına devam edilecektir. Ancak Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, sınava girmiş olan adayların başvuru yapmaları halinde kendilerine ait soru kitapçıkları, cevap kağıdı ve cevap anahtarı ile birlikte incelemesine sunulacaktır. Sınava hazırlanan adayların bilgi edinmeleri ve sınava girmeleri halinde kendi sınavlarını cevap kağıtları ile birlikte fiili olarak değerlendirebilmeleri için sınav sonuçları açıklandığında sınav sorularının % 10’u sayısınca soruların resmi internet sitesinde yayınlanmasına devam edilecek, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelli veya bedelsiz olarak süreli veya süresiz hiçbir basın yayın kuruluş veya organına telif hakkı devri yapılmamasına ve başka bir yolla da yayımlanmasına izin verilmeyecektir.
Bilgilerinize rica ederiz.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM Bilgi Edinme Birimi

Bir yanıt yazın