Cumartesi , 18 Mayıs 2024

Erkekler neden hemşire olmak istiyor?

20100924060700

Erkek öğrencilerin hemşireliği seçme nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmaya göre, katılımcı öğrencilerin yüzde 52’si â€œİş olanağı yüksek olduğu için”, yüzde 39’u “Ailesi istediği için”, yüzde 30’u ise“Üniversiteye giriş puanı bu bölüme yettiği için” hemşirelik mesleğini tercih ettiğini ifade etti

 

Hemşirelik mesleğini tercih eden erkeklerin sayısı her geçen gün artmakla birlikte, hemşirelik tüm dünyada ve Türkiye’de kadınların baskın olduğu mesleklerden biri olmaya devam ediyor.
Günümüzde erkek hemşirelerin sayısının artması toplumsal beklentilerin değiştiğini gösterirken, bu artışın nedenleri arasında; hemşireliğin daha iyi bir statü kazanması, cinsiyette denge sağlama, erkeklerin bu mesleğe olan endişelerini azaltma, kariyer imkânları, iş güvenliği ve maaş gibi pek çok faktör yer alıyor.
İş olanağı yüksek olduğu için tercih ediliyor
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 194 erkek öğrenciyle yürütülen çalışmada, erkek öğrencilerin hemşireliği seçme nedenleri incelendiğinde; yüzde 52’sinin â€œİş olanağı yüksek olduğu için” , yüzde 39’unun “Ailesi/çevresi istediği için”,  yüzde 30’unun “Üniversiteye giriş puanı bu bölüme yettiği için” hemşirelik mesleğini tercih ettikleri saptandı.
Bazı kesimler tarafından kadın mesleği olarak görülmesine rağmen erkek öğrenciler bu bölümde okumaktan memnun olduklarını belirtirken, bu durum erkek öğrencilerin hemşire unvanını benimsediklerini göstermesi açısından önemli bulundu.
Kentten gelen erkek öğrenciler daha fazla tercih etti
Yaşanılan yer olarak bakıldığında öğrencilerin yüzde 43’ünün il, yüzde 43’ünün ilçe, yüzde 13’ünün ise köyde yaşadığı tespit edildi.
Hemşirelik öğrencilerinin yarısına yakını kent kökenliyken, hemşirelikte lisans düzeyinde eğitime başlandıktan sonra mesleğin statüsünün de artmasına bağlı olarak, kentsel bölgeden gelen öğrencilerin bu mesleği daha fazla tercih etmeye başladığı belirlendi.
Hemşireliği tercih eden öğrencilerin çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik katmanlardan geldiği sonucuna varılırken, bu bulgular, mesleğin geleceğini oluşturacak grupların geldikleri kesimi ve özelliklerini yansıtması açısından önemli görüldü.
Daha çok “genel liseden” mezun öğrenciler seçti
Araştırma sonucunda öğrencilerin yüzde 76’sının genel liselerden, yüzde 11’inin Anadolu-Fen liselerinden, yüzde 10’unun süper liseden, yüzde 2’sinin de sağlık meslek liselerinden mezun olduğu saptandı.
Mehtap Kavurmacı ve Sibel Küçükoğlu’nun yaptığı çalışmaya göre, öğrencilerin annelerinin yüzde 95’inin ev hanımı, yüzde 4,1’inin ise çalışan olduğu saptandı. Baba mesleği sonuçlarına bakıldığında yüzde 23’ünün işçi/memur, yüzde 61’inin serbest, yüzde 14’ünün ise emekli olduğu belirtildi.
İlk tercihleri arasında “hemşirelik” yer aldı
Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 27’sinin hemşireliği ilk beş tercihinde seçtiği sonucuna varılırken, yüzde 72’si hemşirelik bölümünü okumaktan memnun olduğunu söyledi.
Mesleği seçme nedenleri sıralandığında, yüzde 16’sı “Mesleği sevdiğim için”, yüzde 27’si “İnsanlara yardım etmek istediğim için”, yüzde 39’u “Ailem/çevrem istediği için”, yüzde 52’si â€œİş olanağı yüksek olduğu için”, yüzde 24’ü “Yüksek gelir getiren bir meslek olduğu için”, yüzde 2’si “Sağlık meslek lisesi mezunu olduğum için”, yüzde 4’ü “Bu mesleğe yeteneğim olduğunu düşündüğüm için”, yüzde 30’u “Üniversite giriş puanım bu bölüme yettiği için”, yüzde 3’ü  “Toplumda saygın bir meslek olduğu için”, yüzde 2’si ise “Bir üniversite bitirmiş olmak için” yanıtını verdi.
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 37’sinin 1. sınıf, yüzde 25’inin 2. sınıf, yüzde 18’inin 3. sınıf, yüzde 18’inin ise 4. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.
www.medimagazin.com.tr

Bir yanıt yazın