Çarşamba , 12 Ağustos 2020
Anasayfa » Doktor haber » ÅžOK! Döner sermayeler yanlış hesaplandı! Åžimdi ne olacak?

ŞOK! Döner sermayeler yanlış hesaplandı! Şimdi ne olacak?

sayistay

Sayıştay’ın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu raporunda, tedavi gören turistlerin yaklaşık 1 milyon lira borç taktığı ve faturalandırmalarda usülsüzlükler olduğu belirlendi

Turistlere verilen sağlık hizmetleri kapsamında yaklaşık 1 milyon liralık alacağın tahsil edilemediği belirtilen raporda, bazı sağlık tesisleri tarafından sisteme girişi yapılan malzemelerin, fatura edilmesi gereken tutarlar ile faturalandırdıkları tutarlar arasında önemli farklar olduğu ve fatura tutarlarının Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı olarak fazla gösterildiği tespit edildi.

Sayıtay’ın 2012 denetim raporunda, hastanelerin sağlık turizmi gelirleriyle ilgili şunlar kaydedildi:

“Sağlık turizmi ve turistin sağlığı hizmeti kapsamında tahakkuk ettirilen 2 milyon 371 bin TL gelirin 1 milyon 448 bin TL’sinin tahsil edildiği ancak 922 bin 66 TL’sinin ise tahsil edilmediği, kimi hastanelerde sağlık turizmi ve turistin sağlığı hizmeti kapsamında hastane bilgi yönetim sisteminden alınan tahakkuk ve tahsilâta ilişkin tutarlar ile TDMS’den alınan tutarların uyuşmadığı görülmüştür.”

Bankaya menfaat karşılığı para

Rapora göre, kurumda tespit edilen diğer bazı usülsüzlükler şöyle oldu:
* Kuruma bağlı sağlık tesislerinin, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ve mali mevzuat hükümlerine aykırı olarak bankalarda mevduat bulundurmak karşılığında faiz dışında menfaat temin etmesi, böylece bütçe dışı kaynaklar kullanması.
* Banka kaynaklarından temsil-ağırlama niteliğinde harcama yapılması, banka kaynakları ile normalde bütçeden ödenmesi mümkün olmayan para cezalarının ödenmesi.
* Banka kaynakları ile yapılan alımlarda faturaların içeriğinin açık olmaması.
* Banka kanalıyla hastane hizmetleri ile ilgisi olmayan harcama yapılması.
* Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki ticari alanlara ilişkin ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmemesi, kira bedelleri ile elektrik, su ve ısınma giderlerine katılım paylarının tam ve zamanında tahsil edilmemesi.
* Kuruma bağlı hastanelerde çalışan personele döner sermaye gelirlerinden dağıtılan ek ödemelerin hesaplanmasında yanlış yapılması.

Faturalar ÅŸiÅŸirilmiÅŸ

* Bazı sağlık tesisleri tarafından Medikal Ulak’a (MEDULA) girişi yapılan malzemelerin alış fiyatları ve fatura edilmesi gereken tutarlar ile faturalandırdıkları tutarlar arasında önemli farklar olması ve sağlık tesisleri tarafından üretilen fatura tutarlarının Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı olarak fazla gösterilmesi.

Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir