Pazartesi , 20 Mayıs 2024

TTB Doktorları eyleme davet mektubu gönderdi !

ttb

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan hekimlere bir mektup gönderdi.

Dr. Aktan dün Taksim’de ve bugün özellikle Kızılay’da yaşanan polis saldırıları, sağlık hizmeti verilen yerlere içeride hastalar varken gazlı saldırılar, hekimlere hizmetleri sırasında gözaltılar, gönüllü verilen ilk yardım hizmetlerine yönelik soruşturma açılması gibi iyi hekimlik yapılmasının önündeki pek çok engel nedeniyle hekimleri 17 Haziran 2013 Pazartesi günü alanlarda yer almaya, alanlarda ve hastanelerde sadece acil sağlık hizmeti vermeye çağırdı.

TTB Başkanı’nın hekimlere gönderdiği mektup aşağıda:

 

Değerli Meslektaşım,

Birbirimizle buluştuğumuz, yanımızdakinin değerini farkettiğimiz, dayanışmayı yükselttiğimiz günlerden geçiyoruz. Ayağı tökezleyenin elinden tutmayı, düşeni yerden kaldırmayı, en temel haklarımız için direnmeyi keşfediyoruz. Çocuklarımızdan ayakta durmayı, şiddete, baskıya rağmen inatla vazgeçmemeyi, özeni, sevmeyi öğreniyoruz. 

Biz hekimler  kendi yaşamımızı insanlığın hizmetine adayacağımıza bütün varlığımızla yemin ettik.

Hastalarımızın sağlığının en önde gelmesine,  onların sırlarını ölümlerinden  sonra bile saklamaya,

Meslektaşlarımızı kardeşimiz bilerek, din, ulus, ırk, parti politikaları ya da toplumsal durumla ilgili değerlendirmelerin görevimizle hastalarımızın arasına girmesine izin vermemeye,

 Bütün varlığımızla, özgür irademizle, onurumuz üzerine AND İÇTİK”

Oysa şimdi,  en temel hakları için direnenlere uygulanan şiddete seyirci kalmamız, hastaların yardımına koşmamamız, onları tedavi etmememiz  bekleniyor.

Gönüllü sağlık hizmeti verilen revirler basılıyor, ablukaya alınıyor.

Hekimlik yaptığımız için gözaltına alınıyoruz…

Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini destekleyen emek ve meslek örgütleri ile birlikte bu saldırganlığın durdurulmasının  bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız.

Böyle bir ortamda özgürce hekimlik yapabilmek için, hastalarımızın yardımına  koşabilmek için 17 Haziran 2013 günü ülke genelinde, alanlarda, sağlık kuruluşlarında sadece acil sağlık hizmeti vereceğiz. 

Hepinizi özgür hekimlik ve hekimliğin özgürlüğü için bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum

Prof. Dr. Özdemir Aktan

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Konu ile ilgili emek ve meslek örgütlerinin açıklaması için tıklayınız.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/isbirakma-3871.html

Bir yanıt yazın