Pazar , 21 Nisan 2024

Artık Doktorları TTB değil, Bakanlık meslekten Men edebilecek !

doktorlarbakanlik.fw

Meclise gönderilen torba tasarıda, sağlık sektöründe tartışma yaratacak hükümler de bulunuyor.

Tasarı, doktorların meslekten men edilmesi kararının artık Türk Tabipler Birliği (TTB) yerine sağlık bakanlığı’nca verilmesini öngörüyor. Kamuoyunda tartışılan ‘Kişiselsağlık verilerinin paylaşılması’na ilişkin düzenleme de tasarıda yer alıyor. TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, Hürriyet’in sorusu üzerine tasarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Bu tasarı ile insanların hekime, sağlık kuruluşuna gittiklerinde verdikleri kişisel bilgilerin, aldıkları sağlık hizmetine ilişkin bilgilerin, kendilerine sorulup rızaları alınmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasını, hekimlere, her türlü özel ve kamu sağlık kuruluşuna, hastalarının kişisel bilgilerini Sağlık Bakanlığı’na verme mecburiyeti getirilmesine; Sağlık Bakanlığına, hekimleri, diş hekimlerini, sağlık personelini, mesleklerinden geçici veya sürekli men etme, diplomalarını iptal etme yetkisi verilmesine ilişkin maddelerin geri çekilmesi gerekiyor.

Devletin sırları çoğalırken bizim mahremimiz satılığa çıkıyor. Eşinizden gizlediklerinizin ortalığa saçılmasını ister misiniz? Son adet tarihinizin, kaç düşük yaptığınızın, hamile olup olmadığınızın, girdiğiniz depresyonun, aldığınız ilaçların başkaları tarafından bilinmesini ister misiniz? Yoksa fişlenecek miyiz/fişleniyor muyuz? Mebusun, Bakanın, onun yakınlarının mahremini koru, benimkine saldır olur mu? Güvenip gittiğiniz sır saklayan hekimin ihbarcı yapılmasına razı mısınız? Temel ilkesi zarar vermemek olan hekimlerin, hiç istenmeyen olumsuzluklarda bile meslekten men cezası almasını ister misiniz? Hekiminize hastaya bile dokunmayan beş üst düzey Sağlık Bakanlığı yöneticisi ve yedi atanmış uzmandan kurulu bir heyetin diploma iptali cezası vermesine gönlünüz razı olur mu?”

İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER TASARIDA

İlhan, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’ın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’nin men cezası ve kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin iki hükmünü Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiğini anımsattı. İlhan, mahkemenin iptal ettiği bu iki hükmün, torba tasarıya eklenerek yeniden yasalaştırılmak istendiğini söyledi.

Hürriyet

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın