Pazar , 21 Nisan 2024

2 Kasım’dan itibaren devlet hastaneleri de özel hastaneler gibi…

‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ kapsamında 81 ilde oluşturulan Kamu Hastaneler Birliği (KHB) Genel Sekreterliği, bakanlığa bağlı hastanelerin tek çatı altında yönetilmesini sağlayacak.

Birleşmeyle birlikte; sınırlı sayıdaki sağlık personelinin tek elden yönetilmesi, kaynakların verimli kullanılması, sağlık giderlerinin azaltılması ve vatandaşa daha kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Sağlıkta uygulanan dönüşüm projesi kapsamında, Kasım 2011’de çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle dönüşüm sürecinde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki 842 kamu hastanesini il bazında bölgelere ayırarak birleştirdi. Bakanlık, bu hastaneleri yönetecek 100 Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri’nin (CEO) listesini hazırlayarak atamalarını yapmaya başladı.

Yeni sistemde hastane yönetimleri baştan değişecek. Buna göre, illerdeki hastaneler genel sekretere bağlanacak ve özel hastanelerde uygulanan bu modele tam bir geçiş gerçekleştirilecek. Yeni sistemle sağlıkta yönetim; KHB Genel Sekreterliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri olarak 3 farklı kuruma ayrıldı.

Yeni süreçte en üst yönetici olarak KHB Genel Sekreteri olurken, alt birimlerde Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri olacak. KHB’ler, bakanlığın sunacağı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere, hastanelerin ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinin işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi gibi işlemleri yürütecek.

Uygulamayla kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu da birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamını üstlenecek. Burada ana çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı, verem savaş dispanserleri, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri gibi konular halk sağlığı birimi tarafından yürütülecek. Mevcut sağlık müdürlükleri de raporlama, sağlıkta denetim ve sağlık turizmi gibi konularla ilgilenecek.

HASTANELER TEK MERKEZDEN YÖNETİLECEK
Yeni sistem hakkında bilgi veren Antalya Sağlık İl Müdürü Adem Bilgin, sağlıkta yönetimin tek çatı altında toplandığını belirtti. Artık illerdeki hastanelerle, ilçelerdekilerin aynı merkezden yönetileceği ifade eden Bilgin, personel atamalarının da tek elden yapılacağını kaydetti.

Bilgin, “Antalya’da Kaş Devlet Hastanesi ya da Gazipaşa Devlet Hastanesi ayrı bir kurum olarak değil, Antalya Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği personeli olacak. Alım satımlar tek elden yapılacak. İlçelerde her hastanede satın alma birimi vardı. Bunlar profesyonel değildi.

Bu nedenle kalitesiz ürünler pahalıya alınabiliyordu. Şimdi profesyonel ekiplerle alım ve ödemeler tek merkezden yapılacak. Dinamik yapı olmasından dolayı vatandaşın sorunlarına müdahale daha hızlı olacak.” şeklinde konuştu. Yeni süreçte, başhekimlerin sözleşmeli personel olarak aynı görevlerine devam edebileceğini belirten Bilgin, bu sayede daha dinamik bir yapıya sahip olunacağını söyledi.

Başhekimlerin, altı ayda bir performanslarının kontrol edileceğini kaydeden Bilgin, “Belli bir yüzdenin altına düşen idareciler, başhekim, hastane müdürü, başhemşire veya yardımcısı ya da genel sekreter olabilir. Bunların hepsi sözleşmeliye geçti. İki yılda bir sözleşme yenilenecek, bu süreçte belli bir puanın altında kalanlarla devam edilmeyecek.

Burada aslında mantık, özel hastane yapılanması olacak. Artık devlet dinamik bir yapı olmak istiyor. Biz otelcilik ve hosteslik hizmetlerini özel hastanelerden öğrendik. Bu yapıda başarılıysan devam edeceksin, başarısız isen çekileceksin.” diye konuştu.

CİHAN

Habertürk

Bir yanıt yazın