Cumartesi , 18 Mayıs 2024

Tıpta ve Diş hekimliğinde Uzmanlık eğitimi süreleri hakkında TUK Duyurusu

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.SEG.0.65.00.04 -020

Konu : Uzmanlık eğitimi süreleri

ÇOK ACELE

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müd. Tıpta

Uzmanlık Eğitim Programları ve

15 Şubat 2012 10:30:51 /2387

13448062

 

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN TÜM

EĞİTİM KURUM VE KURULUŞLARINA

 

İlgi: 26.05.2011 tarih ve 7507 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere tıpta uzmanlık dallarının eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü

maddesiyle düzenlenmiştir.

Bu düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan ve uzmanlık eğitimi verilen kurum ve

kuruluşlara gönderilen Uzmanlık eğitimi süreleri, rotasyonlar ve tez konulu 26 Mayıs 2011 tarih ve 7507

sayılı yazımızın (a) fıkrasında belirlenen “Uzmanlık eğitimleri devam etmekte olan tüm uzmanlık

öğrencileri, 1219 sayılı Kanuna ekl4 üncü maddeyle eklenen Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı çizelgelerdeki

sürelere göre uzmanlık eğitimlerini tamamlayacaktır. ” şeklindeki düzenlemenin yürütülmesi Danıştay 8.

Dairesinin 16.12.2011 tarihli 2011/6918 Esas sayılı ve 16.12.2011 tarihli ve 2011/6917 Esas sayılı

Kararları ile durdurulmuştur.

 

Yukarıda açıklanan yargı kararları gereği;

1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce uzmanlık eğitimine

başlamış olanlar, talepleri halinde uzmanlık eğitimlerini, eğitime başladıkları tarihte yürürlükte olan

 

 DAĞITIM:

GEREĞİ:

1-Başbakanlık Hukuk Müşavirliğine

2-Bakanlık Hukuk Müşavirliğine

3-Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(Tıp Fakültesi bulunan Üniversitelere gönderilmek üzere)

5-GATA Komutanlığına

6-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bulunan İl Valiliklerine

7-Genel Müdürlükteki İlgili Daire Başkanlıklarına

Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 06520/SÖĞÜTÖZÜ/ ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Telefon: (0 312) 287 26 94-97 Fax: (0 312) 287 26 93

Bir yanıt yazın