Cumartesi , 13 Nisan 2024

Nüfusun yüzde 37’si hasta

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 36,8’inin günlük yaşamını etkileyen bir süreğen hastalık veya sorunu bulunuyor

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 36,8’inin günlük yaşamını etkileyen bir süreğen hastalık veya sorunu bulunuyor.

TÜİK, ilk kez ”Sağlık Sorunları ve Faaliyet Güçlükleri Yaşayanların İşgücü Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki 19 milyon 678 bin kişi (yüzde 36,8) süreğen hastalık veya sağlık sorunu, 12 milyon 11 bin kişi (yüzde 22,5) ise faaliyet güçlüğü yaşıyor. Her iki sorunu birden yaşayanların sayısı ise 11 milyon 221 bin kişi. Herhangi bir süreğen hastalık, sağlık sorunu veya faaliyet güçlüğü yaşamayanların sayısı ise 32 milyon 971 bin kişi.

SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLARIN YÜZDE 57.7’İ KADIN
Herhangi bir süreğen hastalık veya sağlık sorunu yaşayan 19 milyon 678 bin kişinin yüzde 57,1’ini kadınlar oluştururken, yüzde 72,6’sı ise 40 yaşın üzerinde bulunuyor.

19 milyon 678 bin kişinin yüzde 26,8’i kalp, tansiyon ve dolaşım ile ilgili bir sağlık sorunu, yüzde 14,5’i sırt, bel veya boyun ile ilgili sağlık sorunları yaşıyor.

Herhangi bir faaliyet güçlüğü olan 12 milyon 11 bin kişinin yüzde 59,2’sini kadınlar oluştururken, yüzde 78,7’si 40 yaşın üzerinde bulunuyor.

Bu kategoride, işgücüne katılım oranının yüzde 34,8 seviyesinde belirlendiği araştırmada, 12 milyon 11 bin kişinin yüzde 51,1’i yürürken veya basamak çıkarken zorluk yaşıyor, yüzde 12,5’i ise bir şeyi kaldırırken veya taşırken zorluk çekiyor.

                                                                                            Sayı

                                                                                          (Bin kişi)  Yüzde   

————————————————————————————————-

15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfus                                        53439     100

Süreğen hastalık/sağlık sorunu veya faaliyet güçlüğü yaşayanlar            20468      38,3

Süreğen hastalık/sağlık sorunu veya faaliyet güçlüğü yaşamayanlar       8457      15,8   

Faaliyet güçlüğü yaşayan,

ancak süreğen hastalık/sağlık sorunu yaşamayanlar                                          790       1,5   

Her ikisini birden yaşayanlar                                                                                      11221      21

Süreğen hastalık/sağlık sorunu yaşayanlar                                                          19678      36,8

Faaliyet güçlüğü yaşayanlar                                                                                        12011      22,5

Herhangi bir süreğen hastalık/sağlık sorunu veya

faaliyet güçlüğü yaşamayanlar                                                          32971      61,7

SAĞLIK SORUNU OLANLARDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8.1
2011 II. Döneminde işgücüne katılma oranı yüzde 50,5 iken, herhangi bir süreğen hastalık veya sağlık sorunu olanların işgücüne katılma oranı yüzde 40, faaliyet güçlüğü çekenlerin işgücüne katılma oranı ise yüzde 34,8 oldu. Buna karşılık, herhangi bir süreğen hastalığı veya sağlık sorunu olmayanların işgücüne katılma oranı yüzde 56,6, faaliyet güçlüğü olmayanların işgücüne katılma oranı ise yüzde 55,1 oldu.

İşsizlik oranlarına bakıldığında, 2011 II. Döneminde genel işsizlik oranı yüzde 9,4 iken, herhangi bir süreğen hastalık veya sağlık sorunu olanlarda işsizlik oranı yüzde 8,1, faaliyet güçlüğü yaşayanlarda ise bu oran yüzde 7,6.

Süreğen hastalık/sağlık sorunu veya faaliyet güçlüğü yaşayanların işgücü durumu (Yüzde)

————————————————————————————————-

                                                Süreğen hastalık/sağlık sorunu    Faaliyet güçlüğü

                                                      ——————————-         ——————

                                                    Toplam     Olan     Olmayan           Olan     Olmayan                                                         

İşgücüne katılma oranı           50,5       40        56,6                     34,8    55,1

İstihdam oranı                            45,7       36,8      51                       32,1    49,7     

İşsizlik oranı                                   9,4        8,1       10                        7,6     9,8

SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLARIN İŞGÜCÜ ARAŞTIRMA SONUÇLAR
2011 yılı II. Döneminde (Nisan, Mayıs ve Haziran), Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte ”Sağlık Sorunları ve Faaliyet Güçlükleri” konulu bir modüler anket uygulandı. Avrupa Birliğine (AB) uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, özürlü nüfus konusunda detaylı ve karşılaştırılabilir veri derlemek olarak tespit edildi. Uygulamada esas alınan Uluslararası Özürlü ve Sağlık Fonksiyon Sınıflamasına göre özürlülük; kişinin özel yaşamında, eğitim veya çalışma hayatında ve diğer alanlarda çeşitli kısıtlamalar ve zorluklar yaşamasına neden olan sağlık sorunları ve faaliyet güçlükleri şeklinde tanımlandı.

Araştırmada süreğen hastalık ve sağlık sorunları ile faaliyet güçlüklerine ilişkin sorular 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için soruldu ve cevaplayıcı beyanı esas alındı, doktor tarafından tanı konulmuş olma şartı aranmadı.

Bir yanıt yazın