Salı , 21 Mayıs 2024

Mümessil ecza depoları ve üretici/ ithalatçıların dikkatine duyuru

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Mümessil ecza depoları ve üretici/ ithalatçıların dikkatine duyuru yayımlanmıştır.

“İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu Üçüncü Bölüm, Veri Aktarım Alanları, Bildirimde Kullanılacak Alanlar başlığının 10. Maddesinde belirtildiği üzere; a)Üretici/İthalatçı: Ürünlerin sisteme girişini yapacak firmalardır. … Üretici veya ithalatçılar GLN kodu ile sistemde yer alacaklardır. Sisteme, ancak ruhsat veya izinleri kendilerine ait olan ilaçlar için veri gönderebileceklerdir. …

Ayrıca 20/10/1999 Tarih ve 23852 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin Birinci Bölüm, Tanımlar, Madde 4’te belirtildiği üzere; f)(Değişik bent: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/1.mad.) Mümessil ecza deposu: Bakanlıkça ruhsat/izin verilmiş ilaçların depolanması ve ambalajlanması ile prospektüs ilavesi, etiket, fiyat basımı ve benzeri sekonder ambalajlama hizmetlerini yapmak amacıyla kurulan; depo vasfı nedeniyle iyi depolama/dağıtım uygulamaları, üretim yeri vasfı olanlar için ise iyi üretim uygulamaları esaslarına göre izin verilen işyerini ifade eder.

Yukarıda belirtilen mevzuatlar gereğince; üretici/ithalatçı ve ecza deposu fonksiyonlarının her ikisini taşıyan paydaşlarımızın İlaç Takip Sisteminde hem ‘’üretici firma‘’ hem de ‘’ecza deposu’’ rolleri ile tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için Türkiye TOBB GS1’den GLN almaları ve Ecza Deposu kayıtlarını bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerinden güncellemeleri, Firma kayıtlarını ise İEGM 2007 Firma Girişi Bölümünden güncellemeleri gerekmektedir.

TOBB GS1’den alınan 7, 8 veya 9 haneli GLN numarası ile hem ecza deposu GLN’si hem de üretici/ithalatçı firma GLN’si üretilebilmektedir. GLN numarası ve GLN türetme işlemlerine ait detaylı bilgi edinmek için http://gs1.tobb.org.tr/saglik_kilavuz.doc linkinde bulunan dosyayıindirebilirsiniz.”

 

Bir yanıt yazın