Salı , 23 Temmuz 2024
Son Dakika

Branşında tek olan hekim de icap nöbeti tutacak!

Danıştay, ana dal ve yan dal branşlarında tek uzman olarak çalışan hekimlere icap nöbeti tutturulamayacağı yönünde verdiği yürütmeyi durdurma kararını “acil sağlık hizmetlerinin kendine özgü niteliği gözetilerek yapılan düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir” gerekçesiyle kaldırdı. Konuyla ilgili olarak 2 Şubat tarihinde Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen duyuruya Hekimedya.org ulaştı. 

Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan bazı hükümlerin iptali talebiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan davada Danıştay, ana dal ve yan dal branşlarında tek uzman olarak çalışan hekimler için tebliğin 12. maddesinde yer alan “bunlar ihtiyaç halinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Sağlık Bakanlığı’nın alınan yürütmeyi durdurma kararına itirazını değerlendiren Danıştay, “acil sağlık hizmetlerinin kendine özgü niteliği gözetilerek yapılan düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir” değerlendirmesinde bulunarak yürütmeyi durdurma kararının iptaline karar verdi. 

Tebliğ hükümleri ve söz konusu karar gereğince branşında tek olan hekimlerin de ihtiyaç halinde sağlık tesisine davet edilebilecekleri ve bu davete icabet etmeleri gerekiyor. Bu durumda olan uzman hekimler için mevzuat çerçevesinde icap nöbet listesi düzenlenebilecek

Bir yanıt yazın