Cumartesi , 13 Ağustos 2022
Anasayfa » Doktor haber » YABANCI DOKTOR ODAMIZA GÄ°REMEZ!

YABANCI DOKTOR ODAMIZA GÄ°REMEZ!

 Yabancı hekim tabip odasına baÅŸvurdu, TTB üyeliÄŸi veto etti. Genelgede ‘Yabancı hekimlerin meslek ve dil bilgisinin araÅŸtırılmasına iliÅŸkin düzenleme yok. Görev yapması uygun deÄŸil’ denildi. Özelde çalışmak için üyelik ÅŸart

2 Kasım 2011 tarihli KHK ile yabancı doktor ve hemÅŸirelerin Türkiye’de çalışmasının önü açılmış; tartışma sürerken Bakan Recep AkdaÄŸ, Türkçe zorunluluÄŸu bulunduÄŸunu, ÅŸu an özelde görev yapacaklarını açıklamıştı.

ÖZELDE ZORUNLU

Ancak yabancı doktorun özel hastanelerde çalışmaları Türk Tabipleri BirliÄŸi’ne (TTB) takıldı. Çünkü kamuda görevli doktorlar için zorunlu olmayan ‘tabip odası üyeliÄŸi’ özelde ya da serbest çalışmak isteyen doktorlar için zorunlu. TTB ise yabancı doktorların ÅŸu aÅŸamada odalara üyeliklerini kabul etmiyor. Olay yabancı bir hekimin, özel hastanede çalışmak için odaya yaptığı baÅŸvuruyla ortaya çıktı. Oda, üyeliÄŸin kabul edilip edilmemesi konusunda TTB’den görüş istedi

DÃœZENLEMELER EKSÄ°K

TTB ise odalara ÅŸu genelgeyi gönderdi: ‘Ayrıntıların belirlendiÄŸi alt düzenlemeler henüz yapılmış deÄŸil. Yabancı hekimlerin mesleki ve dil bilgilerinin ölçülmesi, çalışma alanlarının saptanması, ülkesinde yasaklı olup olmadığının araÅŸtırılması, oda üyeliÄŸi veya mesleki denetiminde uygulanacak kurallara iliÅŸkin düzenleme yapılmamıştır. Düzenleme yapılana kadar ülkemizde mesleklerini uygulamalarının uygun olmadığı açıktır. Düzenleme yapılana kadar oda üyesi olarak kaydedilmeleri mümkün deÄŸil.’ TTB,  Çalışma ve SaÄŸlık bakanlıklarına gönderdiÄŸi yazıda, yabancı hekimlerde ‘Türkçe dilbilgisinin aranmamasının hastaların maddi ve manevi varlığını geliÅŸtirme hakkını ihlal edeceÄŸi’ uyarısında bulundu. Gerekli düzenleme olmadığı hatırlatıldı, uygulamanın nasıl yürütüleceÄŸi soruldu.

Yetkimiz kaldırılabilir

TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanı Dr. EriÅŸ BilaloÄŸlu: Elimizde gerekli düzenleme olmadığı sürece üyelikleri kabul etme ÅŸansımız yok. Bu hekimlerin hangi ÅŸartlarda, hangi belgelere sahip olmaları gerektiÄŸi belirlenmedi. KHK, kanunumuzdaki, ‘tabipliÄŸin kamu ve kiÅŸi yararına uygulanıp geliÅŸtirilmesini saÄŸlamak’ ifadesini de kaldırdı. Önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme getirilerek, özelde ya da serbest çalışan hekimlerin odalara üyelik zorunlulukları ve bizim yetkimiz de kaldırılabilir.

Yönetmelik bekleniyor

KHK ile yabancı doktor çalıştırmanın önündeki engeller kaldırıldı. Ancak hangi şartlar altında çalışacağı, diploma denkliklerinin ne şekilde kabul edileceği, Türkçe bilgisinin nasıl ölçüleceği gibi konularda düzenleme yapılmadı. Uygulamanın hayata geçmesi için Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından yönetmeliklerin çıkartılması gerekiyor. Bu nedenle başvurular da şimdilik kabul edilemiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.