Perşembe , 20 Haziran 2024
Son Dakika

YABANCI DOKTOR ODAMIZA GİREMEZ!

 Yabancı hekim tabip odasına başvurdu, TTB üyeliği veto etti. Genelgede ‘Yabancı hekimlerin meslek ve dil bilgisinin araştırılmasına ilişkin düzenleme yok. Görev yapması uygun değil’ denildi. Özelde çalışmak için üyelik şart

2 Kasım 2011 tarihli KHK ile yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye’de çalışmasının önü açılmış; tartışma sürerken Bakan Recep Akdağ, Türkçe zorunluluğu bulunduğunu, şu an özelde görev yapacaklarını açıklamıştı.

ÖZELDE ZORUNLU

Ancak yabancı doktorun özel hastanelerde çalışmaları Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) takıldı. Çünkü kamuda görevli doktorlar için zorunlu olmayan ‘tabip odası üyeliği’ özelde ya da serbest çalışmak isteyen doktorlar için zorunlu. TTB ise yabancı doktorların şu aşamada odalara üyeliklerini kabul etmiyor. Olay yabancı bir hekimin, özel hastanede çalışmak için odaya yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. Oda, üyeliğin kabul edilip edilmemesi konusunda TTB’den görüş istedi

DÜZENLEMELER EKSİK

TTB ise odalara şu genelgeyi gönderdi: ‘Ayrıntıların belirlendiği alt düzenlemeler henüz yapılmış değil. Yabancı hekimlerin mesleki ve dil bilgilerinin ölçülmesi, çalışma alanlarının saptanması, ülkesinde yasaklı olup olmadığının araştırılması, oda üyeliği veya mesleki denetiminde uygulanacak kurallara ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Düzenleme yapılana kadar ülkemizde mesleklerini uygulamalarının uygun olmadığı açıktır. Düzenleme yapılana kadar oda üyesi olarak kaydedilmeleri mümkün değil.’ TTB,  Çalışma ve Sağlık bakanlıklarına gönderdiği yazıda, yabancı hekimlerde ‘Türkçe dilbilgisinin aranmamasının hastaların maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkını ihlal edeceği’ uyarısında bulundu. Gerekli düzenleme olmadığı hatırlatıldı, uygulamanın nasıl yürütüleceği soruldu.

Yetkimiz kaldırılabilir

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu: Elimizde gerekli düzenleme olmadığı sürece üyelikleri kabul etme şansımız yok. Bu hekimlerin hangi şartlarda, hangi belgelere sahip olmaları gerektiği belirlenmedi. KHK, kanunumuzdaki, ‘tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak’ ifadesini de kaldırdı. Önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme getirilerek, özelde ya da serbest çalışan hekimlerin odalara üyelik zorunlulukları ve bizim yetkimiz de kaldırılabilir.

Yönetmelik bekleniyor

KHK ile yabancı doktor çalıştırmanın önündeki engeller kaldırıldı. Ancak hangi şartlar altında çalışacağı, diploma denkliklerinin ne şekilde kabul edileceği, Türkçe bilgisinin nasıl ölçüleceği gibi konularda düzenleme yapılmadı. Uygulamanın hayata geçmesi için Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından yönetmeliklerin çıkartılması gerekiyor. Bu nedenle başvurular da şimdilik kabul edilemiyor.

Bir yanıt yazın