Perşembe , 20 Haziran 2024
Son Dakika

Sağlık çalışanlarına il dışına zorunlu tayin, Danıştay’lık

Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle PDC (Personel Dağılım Cetveli ) fazlası personelin başka illere naklini öngören düzenlenenin iptali için Danıştay’a dava açıldı.

Türk Sağlık Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dava dilekçesinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ilez “Personel dağılım cetvelinde (PDC) belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16’ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir” hükmünün eklendiği hatırlatıldı. Söz konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu vurgulanarak; hükmün Anayasa’nın 2. Maddesindeki hukuk devleti ilkesine, şeffaf idare ilkesine, sosyal devlet ilkesine, Anayasa’nın 41. Maddesindeki aile birliğinin korunması ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.


AİLE BÜTÜNLÜĞÜ YOK SAYILIYO
R

Dava dilekçesinde söz konusu düzenleme ile aile bütünlüğü kriterinin yok sayıldığı, sağlık, eğitim gibi mezkur yönetmeliğin özel durumları düzenleyen hükümlerinde kriter alınarak atama yapılmasının göz ardı edildiği kaydedildi. Dilekçede PDC fazlası personelin sadece valilik tarafından il içinde atamalarının yapılmasına izin verilirken söz konusu düzenleme ile bu hakkın bakanlıkça il dışına da yapılmasının sağlanmasının idareye çok geniş bir takdir hakkı kazandırdığına dikkat çekildi. Söz konusu nedenlerden dolayı düzenlemenin iptal edilmesi talep edildi.

medihaber

Bir yanıt yazın