Pazartesi , 20 Mayıs 2024

Tabip ve Uzman Tabip Atamalarında İstenen Belgeler

 
 
Tabip ve Uzman Tabiplerden: 

 

Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:
 
 
 
 
 
 
A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR;
1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı tarih ve sayılı görev yeri belgesi.
2-Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).
3-Eşi Başasistan ve asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.
  
B-SAĞLIK MAZERETİ NEDENİYLE ATAMA TALEBİNDE BULUNANLAR;
1-Sağlık  Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu,
2-Alınan rapor adayın kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait ise bu kişiye (raporun ait olduğu kişi) ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi.
 
BAKANLIĞIMIZA İLK DEFA VEYA YENİDEN ATANANLAR TARAFINDAN GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK BELGELER;
6 Adet Vesikalık Fotoğraf
Askerlik Durum Belgesi
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)
Adli Sicil Kayıt Belgesi

Bir yorum

Bir yanıt yazın