Salı , 23 Temmuz 2024
Son Dakika

Tag Archives: aile hekimliğinde yeni yönetmelik 2013

AİLE HEKİMLİĞİ YENİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, b) Çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, c) Aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını, …

Devamı »