Salı , 16 Nisan 2024

İstanbul’a sınırlamaya tabi olmadan Doktor atamaları başladı

Sağlık Bakanlığından 81 İle Gönderilen Personel Hareketliliği yazısına göre İstanbul’a sınırlamaya tabi olmadan Doktor atamaları başlıyor.

SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİLER HARİÇ HİÇ BİR SINIRLAMAYA TABİ OLMADAN ATAMALAR YAPILACAK

Personel Sağlık Yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre; “Pandemi sürecinde DHY ifa eden tabip/uzman tabipler 4924 sayılı kanuna tabi çalışan tabip/uzman tabipler ile 663 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi olarak görev ifa eden sözleşmeli yöneticiler hariç bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip uzman tabiplerin taleplerine istinaden , bakanlığımızca da uygun görüşmesi halinde istanbul iline mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları yapılarak ivedilikle göreve başlamaları sağlanacaktır. ” duyurusu yapıldı.

 

MECBURİ HİZMETİ YAPMIŞ OLMA ŞARTI VAR

Pandemi sürecinde DHY ifa eden tabip/uzman tabipler bu kapsamdan faydalanabilecekler.

 

DOĞUM SONRASI İZİNLER SONLANDIRILDI

Doğum sonrası izni ve yurdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

 

 

Bir yanıt yazın