Pazar , 28 Mayıs 2023
Son Dakika

2015 Pratisyen ve Uzman Doktor Maaşları Ne Kadar Oldu?

2015 yılı doktor maasları
62. Hükümeti tarafından (Ak Parti – Hükümeti) %3’lük bir zamla artacak olup enflasyona oranla değişiklik gösteren 2015 memur maaş zamları belli oldu. Buna göre 2015 yılı memur maaşları  katsayıları yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ve brüt 175 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlenecek kamuoyuna ilan edilecektir. Yapılacak zamlar sonrasında  en düşük memur maaşı 1887 liradan 2025 liraya yükselmiş olacaktır.Doktor 6 bin Türk lirası En yüksek Doktor Maaşı ise 17 bin TL olarak belirlenmiştir.

2015 Yılı Memur Maaş Zamları 2015 Yılına İlişkin Toplu Sözleşmede, 01/01/2015 – 30/06/2015 döneminde;

Aylık katsayısı 0,079095, 
Taban aylık katsayısı 1,23858, 
İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk yan ödeme katsayısı ise 0,025081 
Bu rakamlarla yapılan hesaplamada 2015 memur maaş zamları unvanlarına göre şu şekilde belirlenmiştir.
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 8.584,61
TBMM GENEL SEKRETERİ 8.584,61
MÜSTEŞAR 8.260,55
MÜSTEŞAR 5510 7.921,92
VALİ 8.260,55
DEVLET PERSONEL BAŞKANI 7.717,26
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI 9.844,34
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YRD. 9.309,03
GENEL MÜDÜR 7.181,95
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 7.181,95
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI 7181,95
GENEL MÜDÜR YARD. 5.843,59
VALİ YARDIMCISI 5.913,52
KAYMAKAM 5.920,39
KAYMAKAM (7/1) 5510 3.507,27
KAYMAKAM (7/1) 5434 3.658,91
I.HUKUK MÜŞAVİRİ 5.843,59
HUKUK MÜŞAVİRİ (1-4) 3.959,36
AVUKAT (1-4) 3.324,87
DAİRE BAŞKANI 5.571,82
BAŞMÜFETTİŞ (1-4) 4.972,02
MÜFETTİŞ (1-4) 4.972,02
MÜFETTİŞ (1-1) 4.976,85
MÜFETTİŞ (2-1) 4.649,53
MÜFETTİŞ (3-1) 4.478,61
MÜFETTİŞ (4-1) 4.461,66
MÜFETTİŞ (5-1) 4.173,53
MÜFETTİŞ (6-1) 4.097,71
MÜFETTİŞ (7-1) 3.904,96
MÜFETTİŞ (7-1) 5510 3.777,30
MÜFETTİŞ YRD. 3.483,96
İÇDENETÇİ (1-4) 4.972,02
Unvanlar Ödemeler
İÇDENETÇİ (2-1) 4.649,53
İÇDENETÇİ (3-1) 4.478,61
İÇDENETÇİ (4-1) 4.461,66
İÇDENETÇİ (5-1) 4.173,53
İÇDENETÇİ (6-1) 4.097,71
İÇDENETÇİ (7-1) 3.904,96
DPB UZMANI (1-4) 4.972,02
DPB UZMAN YARD. 3.334,81
MALİ HİZMETLER UZMANI (1-4) 3.961,84
MALİ HİZMETLER UZMAN YARD. 2.825,78
MÜHENDİS (1-4) 3.493,47
MİMAR (1-4) 3.493,47
MÜHENDİS (8-1) 3.067,18
VETERİNER HEKİM 1-4 3.464,32
VETERİNER HEKİM 8-2 3.093,42
ŞUBE MÜDÜRÜ 3.416,03
İSTATİSTİKÇİ (1-4) 3.073,31
SOSYOLOG (1-4) 2.195,93
SOSYAL ÇALIŞMACI (1-4) 2.779,97
UZMAN (1-4) 2.557,24
MÜTERCİM (1-4) 2.444,51
ÖĞRETMEN (1-4) 2.562,67
ÖĞRETMEN (9-1) 2.205,13
VHKİ (1-4) 2.396,35
VHKİ (9-1) 2.008,20
İCRA MEMURU (1-4) Derece 5 2.314,63
İCRA MEMURU (9-1) 1.971,23
MEMUR (1-4) Derece 5 2.314,63
MEMUR (9-1) 1.971,23
HİZMETLİ (1-4) 2.043,40
HİZMETLİ (9-1) 1.83
2015 Yılı Memur Maaş Zamlarında Aile yardımı ve asgari geçim indirimi; bekar ya da evli olup eşi çalışan ve çocuksuz memura göre hesaplanmıştır.
2015 Yılı Memur Maaş Zamlarında Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır. Gelir vergisi oranı % 15 olarak dikkate alınmıştır. Yukarıda yer verilen ödemelere ilaveten eş ve çocuk yardımı da verilecektir. Zaman içerisinde vergi matrahına uygulanan oran artacağı için yukarıda yer verilen maaşlarda da düşme olacaktır. 2015 yılında enflasyon farkı ödemesi yapılacağı için maaş katsayısında artış olacağını da belirtmek isteriz. Dolayısıyla enflasyon farkıyla birlikte bütün ödeme kalemleri de değişecektir.
2015 Yılı Memur Maaş Zamlarında 2015 yılı birinci dönemi için aile yardımı ödemeleri
Eş için: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2.134 x 0,079095 = 168,79 TL aile yardımı ödenecektir.
72″nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için; 500 x 0,079095 = 39,55 TL, ödeneğe müstehak diğer çocuklar için; 250 x 0,079095= 19,77 TL, çocuk yardımı ödenecektir.
Maaş katsayısındaki artış doğum ve ölüm yardımı tutarını arttırır
Memur Maaş Zamlarında 2014 yılında memurlardan: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere 9.500 x 0, 079095 = 751,4 TL, memurun ölümü halinde ise 751,4 x 2 = 1502,8 TL ölüm yardımı ödeneği verilecektir.
Çocuğu dünyaya gelen memurlara 2.500 x 0,079095= 197,74 TL doğum yardımı ödeneği verilecektir.
Maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını arttırır
2015 Yılı Memur Maaş Zamlarında 2015 Ocak ayından itibaren maaş katsayıları artacağı için kıdem tazminatı tavanı da artacaktır. Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarı”na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Buna göre, 2015 yılında Başbakanlık Müsteşarı”nda ödenecek bir hizmet yılı için ikramiye tutarı 3.532,34 TL”ye yükselmiş olduğundan kıdem tazminatı tavanı 3.532,34 TL olarak uygulanacaktır.

 

Bir cevap yazın