Pazartesi , 2 Ekim 2023

CHP’li Vekiller TUS SORULARINI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIDI…

tussorularianayasamahkemesinde
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6495 sayılı Kanun’un, bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için partisi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

Başvruyu 9 başlık altında gerçekleştirdiklerini belirten Altay, bunlardan birinin kamulaştırmayla ilgili bölüm olduğunu, yasayla taşınmazların kamulaştırıldığını, kişilerin ön alım hakkının kaldırıldığını öne sürdü. Altay, “Geriye dönük olarak da güya yasayı işleterek, hak kaybına uğramış vatandaşlarımızın, mahkemelerdeki süreçleri de ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bu bir suçüstü belgesidir” dedi.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda yapılan değişikle ÖSYM Sınavı’nda sorulan soruların ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan muaf tutulduğunu ifade eden Altay, “Bu da herkesin, bütün ailelerin, öğrencilerin midesini bulandıran bir başka konu. Bu da yine en temel Anayasal hakları, haklarımızı ihlal altına almıştır” dedi.

Sanat eseri sayılan, fikri mülkiyet hakkı kazanmış binaların, projelerin ve yapıların, müellifin izni olmaksızın değiştirmenin mümkün olmadığını anımsatan Altay, “Şimdi bu yasa ile bir bakanlıkta kurulan bir komisyon, ‘bu sanat eseri değildir’ demek suretiyle bu fikri mülkiyet hakkını ortadan kaldırarak değiştirecekler. Bu da kabul edilemez bir durumdur” ifadesini kullandı.

Meralara ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Altay, meraların imara açılacağını, bunun yeni bir rant kapısı oluşturacağını ileri sürdü.

Mahkemeye başvuruda bulundukları konulardan birinin de kişisel verilerle ilgili düzenleme olduğunu aktaran Altay, vatandaşların tetkik ve tedavilerin tümünün, Sağlık Bakanlığı Veri Merkezi’ne aktarılacağını ve bu bilgilerin isteyen diğer kamu kuruluşlarına da verileceğini anlattı. Altay, bu durumun kişi hak ve hürriyetlerine aykırılık taşıdığını belirtti.

Bir başka düzenlemeyle doktorların, sonucu öngörülen, riskli müdahaleler yaptıklarında ve hastada kalıcı sakatlık ya da ölüm hali meydana geldiğinde meslekten ihraçlarının söz konusu olacağını hatırlatan Altay, “Burada, SGK’ya masraf olmasın anlayışının bulunduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu” ileri sürdü.

Diş muayene tedavilerinde rehber tarifeye uygulamasını da Yüksek Mahkeme’ye taşıdıklarını anlatan Altay, Maliye Bakanlığı Personel Kanunu’nda yapılan değişikliğin Ticaret Hukuku’na ve Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırılık taşıdığını savundu. .

Kaynak: STAR

Bir cevap yazın