Pazar , 16 Haziran 2024
Son Dakika

İnternlere ne kadar ücret verilecek?

Torba Kanunun Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında yeni bir madde eklenmesi önergesi Mecliste kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen tıp fakültesi intern öğrencilerine, öğretim üyelerinin koordinasyonu altında yaptıkları işler için asgari ücret verilecek.
İşte Torba kanunda internler ile ilgili kabul edilen madde;
MADDE 33- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 29- Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda artık ücret ödenir. Bu şekilde ücret ödenmiş olması 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası kolları açısından sigortalılık ilişkisi kurulamaz. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir.”

Kanun, meclisteki yasalaşma süreci tamamlandıktan sonra, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İntern ücretleri tıp fakültelerinin bütçelerinden karşılanacak ve  intern’lük süresi emeklilikten de sayılması bekleniliyor.

10 Yorumlar

 1. 550 tl ilk etapta iyi para

 2. keÅŸke yemekte verseler
  yemekhaneden biz hariç herkes yiyor 🙂

 3. hasta yemek yiyor
  hemÅŸire yiyor
  hocalar yiyor
  uzmanlar yiyor
  asistan yiyor
  teknisyen yiyor
  hizmetli yiyor

  Ä°NTERN YEMEK YÄ°YEMÄ°YOR

 4. Personel Servisinide aynı şekilde biz hariç herkes kullanıyor

 5. Ä°sim deÄŸiÅŸti

  Artık az ücret alan ameleler grubu olduk
  çok bir farklılık olmadı bence

 6. hayırlı olsun

  iyi bir başlangıç belki daha da çok düzenlenir ilerde

 7. hayırlı olsun

  7 BÄ°N TL Devletin bana borcu var
  intern iken para almadım 🙂

 8. neden hemsire son sınıf öğrenciside intörnken bu kanun yalnızca intörnlüğü tıp öğrencilerine adıyor ?

 9. Esra, intern kelime olarak stajyer doktor anlamına geliyor o yüzden yasaya öyle geçmiş.
  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.4ff1e619725b32.24260009

Bir yanıt yazın