Pazar , 16 Haziran 2024
Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Personelleri için Çanakkale Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi açtı

İşte bakanlıktan yeni bir oluşum daha..

Sağlık bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan personel ile emekli, dul ve yetimlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığıa bağlı Çanakkale Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi açtı.

İşte detaylar;

Bakanlığımız, Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan personel ile emekli, dul ve yetimlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımıza bağlı Çanakkale Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisimizden aşağıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

A-MÜRACAAT VE KABUL ŞARTLARI
1. Tesislerden Yararlanma dönemleri ve ücretleri bölümünde belirtilen kişi başı ücretin 10 günlük toplam tutarı üzerinden % 20, sini avans olarak Türkiye Ziraat Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdindeki 7972520-5011 numaralı Sağlık Bakanlığı Sosyal Tesisler Hesabına yatıracaklardır.
Yatırılan avans karşılığı banka tarafından verilen dekontun aslını, çalışanlar işyeri kimliklerinin, emekli dul ve yetimler kendi kimlikleri ile yanlarında getirecekleri çocuk ve diğer yakınlarının kimliklerinin fotokopilerini müracaat formuna ekleyerek 21 Mayıs 2012 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Gökçeada Eğitim ve Dinlenme tesisi Birimi) adresine gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir. Toplam ücretin bankaya yatırılan avans dışında kalan tutarı, Tesis Müdürlüğünde Kredi Kartı veya nakit olarak ödenecektir.
2. Tesislerden 10’ar günlük devreler halinde tam pansiyon şeklinde faydalanılacaktır.
3. Müracaatlar tesislerden yararlanma sıklığı dikkate alınarak değerlendirilecek, hiç yararlanmamış olanlara öncelik verilecek, kalan kontenjanlarda yine yararlanma sıklığına göre değerlendirmeye alınacaktır.
4. Ek yatak, ücrete tabi olup B-1 maddedeki ücretler esas alınır.
5. Talepleri uygun görülenlerin “ Tahsis Belgesi” tesise intikalden 20 gün önce adreslerine gönderilecek, ayrıca dönemler itibarıyla http://www.sb.gov.tr ana sayfasından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlanacaktır.
6. Doldurulan kamp tahsis talep formları birim yetkilisince tasdik edilecektir.
B-TESİS ÜCRETLERİNİN TAHSİL VE İADESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
1. Çanakkale-Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde bir günlük ücret;
a. Personelin kendisi, eşi, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne ve babası, Bakanlığımız emeklileri, eşi, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne ve babası için 40.00 TL,
b. Personelin herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapmayan diğer yakınları için 60.00 TL,
c. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personel ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 50.00 TL fiyat uygulanacaktır.
2. Tesislerden günübirlik yararlanacak diğer Kamu Personeli ve yakınlarından her öğün için 15.00 TL. ücret alınacaktır.
3. Ayrıca konutlarda buzdolabı bulunandan 1.65 TL, televizyon bulunanlardan 1.90 TL. günlük fark alınacaktır.
4. 1 Şubat 2009 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacak olup bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınacaktır. 1 Şubat 2006 ile 1 Şubat 2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacaktır.
5. Geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamı, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’si, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı tahsil edilecektir.
6. Tahsis Belgesi verilenlerden; hastalık, ölüm, kaza (Rapor ile tesbit edilmesi kaydıyla) gibi zorunlu haller dışında tesise geç katılanlara veya erken ayrılanlara ücret iadesi yapılmayacaktır.
7. Tahsis Belgesi verilenlerden, zorunlu sebeplerden dolayı kampa katılamayacak olanların kamp döneminin başlamasından 1 hafta önce mazeretlerini belgeleri ile birlikte bildirdikleri takdirde avanslarının tamamı iade edilecektir.
8. Geçerli bir mazereti olmaksızın bir haftalık süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.
9. Mazeretsiz tesise iştirak etmeyenlerin odası 2. gün akşam saat 20.00’ ye kadarbekletilecek, katılımın olmaması halinde oda yedek bekleyene verilecek ve yatırılmış olan avans iade edilmeyecektir.
10. Tüm ücret iadeleri fatura (makbuz, belge) karşılığında olacaktır.
C- DİĞER HUSUSLAR
Tesislerimizde öğle ve akşam yemekleri 4 çeşit tabldot olarak çıkarılacak, Yemek saatleri tesis idaresince tespit edilecek ve belirlenen saatler dışında yemek verilmeyecektir. Yemek dağıtımı masalara servis şeklinde yapılacaktır.
1. Tesislerde bulunan demirbaş eşyalara kullanılmayacak derecede zarar verilmesi halinde zarar verilen eşyanın yerine alınacak yenisinin bedeli, zarar onarımla giderilecek türden ise onarım bedeli katılımcıdan alınacaktır.
2. Tesislerde uyulması gereken kurallar ve ekstra verilecek hizmetlerin ücretlendirilmesi Kamp Katılım Talimatında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde Kredi Kartı veya nakit olarak gerçekleştirilecektir.
3. Odalarda Kantin ürünlerinin satış fiyatlarını gösterir broşür ile Kantin girişine müşterilerin görebileceği fiyat listesi konulacaktır.
4. Bakanlığımız 2012 Yılı Kamp müracaat formu http://www.sb.gov.tr ana sayfasından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinde yayınlanacak olup, bu adresten kamp dönemleri ve müracaat formları temin edilebilecektir.
5. Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerine 0286 897 62 02 numaralı telefon ve  0286 897  62  03 numaralı faksla ulaşılabilecektir.
D- TESİSLERDEN YARARLANMA DÖNEMLERİ VE ÜCRETLER
1-DÖNEMLER
Gökçeada Eğitim ve Dinlenme
Tesislerinin dönem ve tarihleri
Dönemi
Başlama tarihi
Bitiş tarihi
1. Dönem
01 Haziran 2012
10 Haziran 2012
2. Dönem
13 Haziran 2012
22 Haziran 2012
3. Dönem
25 Haziran 2012
04 Temmuz 2012
4. Dönem
07 Temmuz 2012
16 Temmuz 2012
5. Dönem
19 Temmuz 2012
28 Temmuz 2012
6. Dönem
31 Temmuz 2012
09 Ağustos 2012
7. Dönem
12 Ağustos 2012
21 Ağustos 2012
8. Dönem
24 Ağustos 2012
02 Eylül 2012

Bir yorum

  1. arkadaşlar bu fiyata hali hazırda herşey dahil oteller var bu nasıl bir uygulama anlamadım benim 4 yaşındaki çocuğum ne yiyecekki 20 tl diyor benden 40 tl ve bunun adı personel dinlenme tesisi oteller bile cocuktan para almıyorlar yemek yerse 15 tl diyor acaba mecliste bir öğün yemek 8 tl geciyormu öğretmenlerin ne özelliği var onlarınkiler neden ucuz acaba ama doğru ya endüşük doktor maaşı 6000 deyip halkı galyana getiren bakanlıktanda bu beklenir

Bir yanıt yazın