Cumartesi , 18 Mayıs 2024

İşte hastalık – maliyet denklemi

Erken tanı, kontrolde tutma ve hastalıkların önlenmesi ucuz ve etkin bir yol

Herhangi bir hastalığa yakalanmadan önce onunla savaşılması hem zaman, hem de maddi kaybı önleyebiliyorken, bazı hastalıkların maliyetinin çok yüksek olması büyük maddi kayıplara neden olabiliyor. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 70 milyonluk nüfusun yüzde 40’ının 18 yaşın altında olup, bu yaş grubunda doktor tanılı astım oranının yüzde 6 olarak belirlendiğini, bu hesaplara göre Türkiye’de 1 milyon 680 bin astımlı çocuk bulunduğunu bildirdi.

Dağlı, astımlı çocukların yüzde 30’unda okul kaybı ve hastane yatışları gerektiğinin saptandığını belirterek, ”Çocuk astımı için yılda ortalama hasta başına 1600 dolar harcandığı, ancak bu miktarın hasta ağırlığı ve tedaviye uyumsuzluk ile arttığı bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Çocuk astımının tedavisinin yılda ülkemiz için 2 milyar 688 milyon dolar maliyeti olduğu söylenebilir” dedi. Türkiye’de erişkinler arasında yapılan bir çalışmada astım atağı tedavi maliyetinin 215 avro olarak saptandığını bildiren Dağlı, ”Çocuklarda da benzer maliyetler hesap edildiği takdirde yılda 3-4 atak geçiren bir çocuğun maliyetinin yılda 800 avro daha fazla olacağı hesaplanabilir. Kontrol edici ilaçların doğru kullanımı astım ataklarını engelleyip maliyeti düşürebilecekken, birçok hasta düzenli tedavi görmeyip sadece ataklarda tedavi olarak hem hastalığın baskılanmasına olanak tanımamakta, hem de sağlık harcamalarını artırmaktadır” diye konuştu.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmanın ise kontrolde tutulamayan ve tekrarlayan astım atakları geçiren çocukların okuldan yılda ortalama 18 gün geri kaldıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Dağlı, 6-12 yaş arası ağır ve tedavisi zor astımlı 628 çocuğun 2 yıl takipleri neticesinde tedavi harcamaları, acil başvuruları veya hastane yatışları ile okul kayıpları maliyetinin araştırıldığını anlattı.
İYİ KONTROL EDİLMEYEN ASTIMIN MALİYETİ

Elif Dağlı, iyi kontrol edilen astımlı bir çocuğun yıllık tedavi maliyetinin 1860 dolar iken, kontrolü sağlanmayan, tekrarlayan acil başvuruları olan çocuğun tedavi maliyetinin 8 bin 800 dolar olarak saptandığını belirterek, şunları kaydetti: ”İyi tedavi edilen astımın direkt maliyeti yüzde 50 daha düşüktür. Ayrıca çocuğun evde hasta yatması en az bir ebeveynin evde kalmasını ve işe gidememesini gerektirdiği düşünülerek yapılan hesaplarda iyi kontrol edilmeyen astımın indirekt maliyetinin 3 bin 78 dolar ile kontroldeki hastanın 8 katı olduğu bulunmuştur. Hastaların doğru dozda, doğru cihazla solunum tedavileri ile kontrollerinin sağlanmasının ciddi maliyet kayıplarına engel olacağı sonucuna varılmıştır.”
KOAH VE AKCİĞER KANSERİ

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı Dağlı, erişkinlerde en sık görülen hastalıklardan birinin kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) olduğuna işaret ederek, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon KOAH hastası bulunduğunu ve hasta başına yıllık tedavi maliyetin 1500 dolar olduğunu bildirdi. Akciğer kanserinin ise yılda 50 bin kişide teşhis edildiğini ve kişi başına minimum maliyetinin 15 bin lira olduğunu belirten Dağlı, her iki hastalığın da sigara ile oluşup engellenebileceğini söyledi. Dağlı, hastalıkların maliyetinin çok yüksek bir bedel oluşturduğunu, erken tanı, kontrolde tutma ve hastalıkların önlenmesinin daha ucuz ve etkin bir yol olduğunu vurguladı.

AA

Bir yanıt yazın