Cumartesi , 20 Temmuz 2024
Son Dakika

Eylem ve Bakan ile görüşme sonrası

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener, bugün (19.04.2012) 12.30-14.10 saatleri arasında Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile bir görüşme yaptılar.

Dün (18.04.2012) Gaziantep’de bulunan TTB Başkanı, oradaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dile getirdiklerini, duygu ve düşüncelerini öncelikle aktardı. Hekim/sağlık kamuoyunda konu ile ilgili bakanlıkça arzu edilen tatminkarlıkta bir değerlendirme ve adım atma yaklaşımı olmadığı algısının bulunduğu ifade edildi. Konu ile ilişkili çeşitli rapor ve gözlemlerden aktarımla birlikte bugün itibarıyla yapılan basın açıklamasında yer verilen;

1-      TBMM’de konu ile ilgili bir meclis araştırması başlatılması için Sağlık Bakanı’nın desteklediğinin açıklanması

2-      TCK’ye caydırıcı/önleyici bir yasa maddesi eklenmesi için gereğinin yapılması

3-      SABİM’e yapılan “şikayetlerin” sağlıkçı/hekimlere yönelik tacize dönüşmesine yol açan kullanımının bir mekanizma ile düzeltilmesi

4-      Sağlık kuruluşlarında şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılarak belirlenen önlemlerin yürürlüğe konması

5-      Hekim/sağlıkçıları rencide eden söylem ve üsluplardan kaçınılması, özenli olunması

6-      Sağlık alanındaki şiddeti değerlendirmek üzere Sağlık Bakanlığı başkanlığında en kısa sürede bir toplantı gerçekleştirilmesi

7-      Bu tür saldırılarla karşılaşan meslektaşlarımızın yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınması

talepleri iletilerek, Sayın Bakan’ın görüşlerini kamuoyu ile paylaşması beklentisi dile getirildi.

Sağlık Bakanı Akdağ, bu taleplerin hemen tamamına genel olarak olumlu yaklaştığını ifade etti. TTB Heyeti’nin de bunun açıklanması beklentisini vurgulamasıyla görüşme sona erdi.

Bir yanıt yazın