Perşembe , 20 Haziran 2024
Son Dakika

Tus’da İLK kez uygulanacak…

22 Nisan 2012 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak olan, Onbinlerce hekimin gireceği  TUS (Tıpta uzmanlık sınavında) bu dönem ilk kez uygulanacak bazı yenilikler var.

Bunların en başında ve en önemlisi ise iki oturum’lu bir TUS’un ilk kez yapılacak olması.

Bakanlık bu yeniliklerin ölçme ve seçme sistemi için doğru adım olduğunu düşünürken Doktorlar da ise hafif bir endişe ve heyecan var. Doktorlar bu sistemin hem temel bilimler ve klinik bilimler açısından ayrı yapılmasının mantıklı olduğu hemde iki oturum halinde öğleden önce ve sonrası için arada mola verilmesi geçtiğimiz dönemlerde gelen yasaklardan dolayı diğer ihtiyaçların giderilmesine fırsat olduğu düşüncesi ile de olumlu bakmaktalar.

Baraj puanı düşürüldü!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) sonuçlan ÖSYM tarafmdan İntemet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45.000 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır

Artık Ankara hariç illerde de yapılacak!

TUS, 22 Nisan 2012 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacakır.

Kodu   Sınav Merkezi

062     Ankara-Çankaya

341     İstanbul-Kadıköy

343     İstanbul-Beyoğlu

352     İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

Artık Tus ingilizcesi yapılmayacak!

1 Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Vapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS Sonbahar Dönemi’nde son kez yapılmıştır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuçları en son 2014-TUS Sonbahar Dönemi’nde geçerli olacaktır.

Sınavda mecburi bekleme süresi!

Sınavda uygulanacak her bir testin süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan soma adaylann ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır

ÖSYM’den birde tavsiye!

İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmaynız.

Mart 2012 ÜDS sınavını geçenler Tus’da tercih yapabilecekler!

ÜDS veya KPDS’den en az 50.000 puan alan adaylar ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar (diğer şartlan da taşımak kaydıyla) Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Adaylann yabancı dil muafıyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Tarih olarak ilgili dönemin tercih başlangıç tarihi esas alınacaktır.

Tercih sayısı 30′ a çıkartıldı. Bakanlık ve fakülte hastanesi tercih sınırı kaldırıldı!

Adaylar en fazla 30 tercihyapabileceklerdir. Askeri sağlık personeli olan adaylar ise sadece Tablo 4’ten en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanrnan tercih haklannm hepsini kullanmak zorunda değildirler

 

wwww.Doktorlarhaber.com

Bir yanıt yazın