Salı , 21 Mayıs 2024

2012 Yılı Nisan Ayı Eş Durumu Mazereti Atama Kurası

2012 Yılı Nisan Ayı Eş Durumu Mazereti Atama Kurası ilanı yayınlandı
İşte ilanın tam metni;
 
Bakanlığımızda Uzman Tabip ve Tabip olarak görev yapan personel için 19/04/2012 Perşembe günü aşağıdaki esaslar ve takvim çerçevesinde noter tarafından Eş Durumu Mazereti Kurası çekilecektir.
 A)    GENEL BİLGİLER
1- Bu kuraya Bakanlığımızda Uzman Tabip, Uzman (TUTG) ve Tabip olarak ( 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4 A maddesine göre) görev yapan ve eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebi olanlar başvurabilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesine göre çalışanlar müracaat edemezler.
2- Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerindenyapılacak olup, başka herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.
3- Mazereti kabul edilen adaylar; http://personel.saglik.gov.tr/pbs İnternet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, ilgili unvan ve branşta 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
4- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Değişik 30 uncu maddesinde “Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26’ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.” denildiğinden eş durumu mazereti kurasına başvurup iptal isteyenler mazeret durumunda yeni bir değişiklik olmadığı takdirde bir yıl süre ile tekrar atama talebinde bulunamayacaklardır.           
B)    KURA TARİHİ VE BAŞVURU ŞEKLİ
1- Kura başvuruları 19/03/2012 Pazartesi günü başlayıp, 23/03/2012 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.
2- Başvurular PBS (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapılacak olup başvuru formunun çıktısı imzalanıp eş durumunu gösterir belgeler ( *) ile birlikte, en geç 27/03/2012 Salı saat 18.00de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS ya da özel kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
3- Başvurusunu yapan personel, mazeretinin kabul edilip edilmediğini, kabul edilmedi ise nedenini ve kabul edildi ise kendisi için açılan münhal yerleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden takip edecektir. Başvurusu kabul edilenler tercihlerini PBS (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapacak olup tercihler için başvurular 10/04/2012 Salıgünü başlayıp, 12/04/2012 Perşembe günü saat 18.00 de sona erecektir.
4- Başvurusunu yapan personelin başvuru formunun çıktısını imzalayıp, çalıştığı kurum amirine (amirin adı soyadı, unvanı açık şekilde yazılacak ve kurumun mührü olacak) ya da notere onaylatarak, en geç 16/04/2012 Pazartesi günü saat 18.00 de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS ya da özel kargo ile göndermesi gerekmektedir.
5) Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde, adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu kura için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
6) Münhal yerlere yerleştirme işlemleri 19/04/2012 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.
 
(*) Müracaatlarda İstenecek Belgeler
Tabip, Uzman Tabipler ve Uzman (TUTG)’ler
a)- Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,
b)- Eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı
c)- Eşi başka kurumda çalışanlar için eşinin statüsünü, görev süresini ve kazanılmış hak aylık derecesini gösterir görev belgesinin aslını göndereceklerdir.
Son Güncellenme Tarihi: 20 Mart 2012

Bir yorum

  1. [url=http://zithromaxdirectly.com/#zcpqs]zithromax without prescription[/url] – cheap generic zithromax , http://zithromaxdirectly.com/#hhkpl generic zithromax

Bir yanıt yazın