Cumartesi , 20 Temmuz 2024
Son Dakika

YEŞİL KART BİLGİ SİSTEMİ(YKBS) HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Ocak2012)

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası sayılan ve yeşil kart verilerek sağlık yardımından faydalandırılanların 01.01.2012 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na devredilmesi nedeniyle;  11.09.2004 tarihinden bugüne kadar tüm Türkiye genelinde kullanılan Yeşil Kart Bilgi Sistemi(YKBS) 30 Aralık 2011 Cuma günü saat 22:00’de kapatılacaktır.

Bir yanıt yazın